2016. március 24., csütörtök

Lao-Ce könyvek, életrajz, filozófiája, gondolatai, tanításai

Lao-ce könyvek


Lao-Ce könyvek, életrajz, filozófiája, gondolatai, tanításaiLao-Ce filozófiája, gondolatai, tanításai


Lao-Ce könyvek által a filozófiája, gondolatai, tanításai hamar megfogtak. Amikor a 90-es évek közepén megvettem a Lao-ce utolsó tanításai könyvet, hosszú időn át ez volt a kedvenc olvasmányom esténként. Lao-ce beszéde különleges, a szövegekből nagyon mély nyugalom és erő áradt. A pozitív hatása bennem maradt, így máig is szívesen veszem elő. A szabadság filozófiájával ellentétben itt nem szükséges olyan mély gondolati munkát végezni.


Bár a Tao Te King, vagyis Az Út és Erény könyve az ismertebb, és a Lao-ce utolsó tanításai forrása kevésbé bizonyos, utóbbit jobban kedvelem.

„Mások megismerése a bölcsesség, önmagad megismerése a megvilágosodás.”
Lao-CeKi volt Lao-ce? Lao-ce életrajz


A fellelhető információk szerint, a Lao-ce néven ismert mester az időszámításunk előtti 6. században élt. Eredeti neve Li-pe-yang volt és valószínűleg a Lai nevezetű helyiségben született, amely a Tszou fejedelemségben helyezkedett el. Egyes források szerint a kínai császári levéltárban munkálkodott, a Cseu-dinasztiánál, így mint könyvtáros, sok régi forráshoz hozzáfért. 
Bár nem működött tanítóként, mégis, nagy tudása, mélyreható filozofikus ismeretei és különleges személyisége révén, folyamatosan tanítványokat vonzott magához. é Lao-Ce izmusa a tao, gondolatai, filozófiája abban a korban terjedtek el, amikor a tudat fejlődése egyre inkább az anyagias kor felé közeledett.
Mivel úgy látta, hogy korában, s környezetében erkölcsileg romlás következett be, s a császárság hanyatlásnak indult, nyugatabbra költözött és ott élt 80 éves korától. A nyugati határnál az ottani határőr Jin Hszi –re nagy hatással volt Lao-ce tudása, s megkérte, hogy rögzítse azt. Más források szerint a határőrségi parancsnok Yun-hi, régi barátja volt, azért ment oda. Mindenesetre tőle származik Az Út és Erény könyve, amelyet a későbbi időszakokban kiegészítettek.

Lao-ce kínai falfestményen
Lao-ce kínai falfestményen


Az ő tanításaiból, mely sokkal inkább filozófia – vagy még inkább metafizika – mint vallás, alakult ki a taoizmus. A taoizmus a szellemi tudáson kívül számos gyakorlati dologra kiterjedt, így például sok testi gyakorlatot és mozgásformát hozott létre az egészség fenntartása érdekében. 
Ilyen szempontból hasonlít a toltékok tudására, akik testi gyakorlatokként a tensegrity -t alkalmazták. Sajnos magáról Lao-ce –ről számos ellenőrizhetetlen információ maradt fenn, de a tanításainak lényege a taoizmus kultúrájában az évezredek alatt megmaradt. 


Lao-ce könyvekTao Te King – Az Út és Erény könyve bemutatás


Lao-ce tanításaiban nem személyesíti meg az univerzumot, hanem helyette a Tao –ról, azaz Út-ról beszél. Ez alatt az út alatt nem egy valahonnan valahova vezető utat kell érteni, hanem sokkal inkább egy folyamatot, amelyet a körrel lehetne talán leginkább kifejezni (ld. Az idő titka). Megjegyzem, az interneten található Tao Te King fordításának szövege nem pontosan ugyanaz, mint ami könyvben megjelent (az 1996-os, Farkas Lőrinc Imre Kiadó-nál megjelentre gondolok), az utóbbit használom ezen cikk megírásakor.

„Az örökkévaló Tao szavakban ki nem fejezhető. Minden elnevezés, amellyel az örökkévaló Taot illethetjük, fogyatékos. Ez a megnevezhetetlen Tao teremtője az égnek és a földnek. A látható természet külső megnyilatkozása a láthatatlan Taonak....Tao határtalan, végtelen; az ő mélysége kútforrása mindennek, ami van.”

Mint a fentiekből látszik a Lao-ce által Tao –nak nevezett, eléggé egybecseng azzal, amit én Abszolútum –ként mutattam be egy másik blogomban. A Tao Te King tulajdonképpen egy 81 szakaszból álló versgyűjtemény, amely a legszellemibb dolgok leírásától a hétköznapi gyakorlatig terjed.


Lao-ce utolsó tanításai – Wen ce - könyv bemutatása


A Lao-ce utolsó tanításai című könyv valószínűleg úgy jött létre, hogy az egyik tanítvány lejegyezte Lao-ce szavait. Ezt a gyűjteményt hazánkban a Farkas Lőrinc Imre Kiadó jóvoltából ismerhettük meg, 1995-ben.
Bármennyiszer is olvastam, mindig új erőt merítettem belőle, nagyon jó hatással van a szellemre.


„Létezik egy osztatlan egész, amely Ég és Föld előtt született. Az Út végtelenül magas, mérhetetlenül mély: magába zárja az Eget és a Földet. Ha használják, kimeríthetetlen, el nem fárad sosem; ha felmutatják, egy tenyeret sem tölt meg...
Befogadja a negatívat, kibocsátja a pozitívat: így teszi ragyogóvá a Nap, a Hold és a csillagok fényét. A hegyek miatta magasak, az óceánok miatta mélyek, az állatok miatta szaladnak, a madarak miatta repülnek... s a csillagok miatta járják útjukat az égen.”


Az ilyen csodálatos mondatok miatt kedveltem annyira meg ezt a könyvet. A Lao-ce utolsó tanításai –ban Wen-ce többször is kérdéseket tesz fel Lao-ce –nek, aki válaszol rájuk.
Lao-ce kőszobra
Lao-ce kőszobra


A Lao-ce idézetek sokkal többek holmi intellektuális szövegeknél, olyan hatások rejteznek benne, amelyek életre kelnek az ember szellemében. Mert azok a szövegek a legmagasabb rendűek, amelyek nem csupán az értelmet dolgoztatják meg, vagy akár érzelmeket keltenek, hanem lelki-szellemi erőket ébresztenek fel. Ez az oka, hogy szerettem „átitatódni” Lao-ce szavaival, s ezeket magamba fogadva, álomra hajtani a fejem.

"A folyók és a tengerek azért nyerik el száz és száz hegyi patak hódolatát, mert mélyebben fekszenek, mint emezek, tehát uralkodni tudnak a hegyi patakok felett. Így a bölcs is, aki az emberek fölött akar állni, alájuk helyezi magát; ha előttük akar járni, mögéjük áll. Ilyen módon, bár felettük van a helye, nem érzik a súlyát, és bár előbbre való náluk, létét nem érzik sérelemnek."

Lao-ce izmusa a tao hatással bírt a zen tanításokra is, sok szempontból harmonizál a két filozófia. Még számtalan bölcsebbnél bölcsebb mondás van a Lao-ce idézetek közül a könyvekben, de nem idézek többet, aki kíváncsi olvassa el! De lépjen túl az intellektuson és hagyja, hogy a szavak a szívéig hatoljanak, s elárasszák egész szellemét. Sokkal többé lesz általuk az ember, érezni fogja önmagában a mindenség erejét.
Ajánlott cikk: A csend ereje
Ha tetszett, nyomj egy lájkot, s ha szeretnéd, hogy mások is megismerjék, meg is oszthatod!
A cikk engedély nélküli felhasználása, másolása esetén a szerző jogi fellépéssel élhet!

Nincsenek megjegyzések:
Write megjegyzés