2016. március 15., kedd

Rudolf Steiner Munkás előadások könyvsorozat

Rudolf Steiner Munkás előadások könyvsorozat

Rudolf Steiner Munkás előadások könyvsorozat
Rudolf Steiner Munkás-előadások könyvsorozata életem egyik legnagyobb lelki-szellemi élménye. Mivel különböző emberek (a svájci Dornachban lévő Goetheanum munkásai) tettek fel egészen különféle kérdéseket neki, rendkívül érdekes és sokoldalú előadások kerekedtek ezekből. Az ember „szájtátva és tágra nyílt szemmel” olvassa a világ és a természet mögött rejlő erők működésének leírását, amelyet semmilyen más könyvekben nem találhat meg.Ezek az előadások 1922 és 1924 között zajlottak, a Goetheanumban, amely az antropozófia központi épülete. Ennek során Steiner az ott dolgozó munkásoknak a hozzá feltett kérdéseikre válaszolt, s így spontán módon, nagyon színes és változatos témák kerültek sorra. A 113 előadás, 2002 és 2010 között, 8 kötetben került kiadásra az Új-Mani fest kiadó révén. Ezeket a könyveket máig nagy becsben tartom, gondosan vigyázva rájuk a polcon.

A Goetheanum csodálatos épülete
A Goetheanum csodálatos épülete


Vázlatosan ismertetem az egyes kötetek tartalmát, a tartalomjegyzékek felhasználásával, ezeket néhány szóval bővítve a jobb érthetőség érdekében. Utána jellemzem a Munkáselőadások könyvsorozatot a saját észrevételeimmel és élményeimmel.A Munkás előadások könyvek tartalma, az egyes kötetek rövid leírása1. Az emberi test szellemtudományos megközelítésben – A legkorábbi földkorszakok


A beszéd és az agy fejlődése, és kapcsolata a test bal és jobb oldalával, a bal- és jobbkezesség. Agy és gondolkozás, az álmok. A nyelvek különbözősége a Föld tájai és a csillagképek szerint. A világegyetem és az érzékelés kristályképző hatása az emberben. Az érzékfeletti az emberi testben. A máj a test belső érzékszerve. Az emlékezet túlterhelése. Hol van a szellem bennünk? A máj és a szem felépítésének hasonlósága.
A táplálék útja és átalakulása a szervezetben, a só és a gondolkodás. Az őshüllők világa. És az őshüllők előtti Föld. Az árapály valódi oka. A Föld hasonlósága az emberi fejhez. Adam Kadmon, a föld-ember és Ádám különbözősége.


2. Egészségről és betegségről - Az érzékelés tanának szellemtudományos alapjai


Betegségek okai, a gyermekkori betegségekről. Betegségek a különböző életkorokban.
A szellem betegségei mindig a test betegségei is. Az emberi fül felépítése. A sas, az oroszlán és a bika, mint az emberi természet három tagja, és a tulajdonképpeni ember, aki e három tagot egybefogja. A pajzsmirigyről és a hormonokról, szellemi és anyagi fiatalítókúrák. A pajzsmirigy jelentősége, a pajzsmirigyhormon hatása. Bensőnk áthatása szellemi tevékenységekkel, mint a fiatalság forrása.
A szem - miért van két szemünk? A beszélt nyelv és a szem. A haj színe. A szőkék kihalása. Testi erők és lelki erők. Az orr felépítése. A kutyák farokcsóválásáról. Szaglás és ízlelés összehasonlítása. A halak és madarak vándorlása. A lélek a lélekzetben, A lelki élet a Földön kívülről jön. A gyógyítás azáltal hat, hogy a beteget újra elvonják a Föld hatásaitól. Fertőző betegségek okai, az asztráltest nem kielégítő működése. Az alkohol hatása a lelki állapotra.
A nap hatása: értelmi erők - a hódok és a darazsak építményei. A nikotin hatása, felerősíti a szívműködést. Növényi étrend, állati étrend. Hogyan lesznek az ikrek. . Az influenza gyakorlatilag az agy megbetegedése. Az ember mint vízlény és mint levegőlény. A bolygók és a fémek összefüggései, és gyógyító hatásuk.


3. Az ember és a Föld élete - A fizikai test, az étertest, az asztráltest és az Én

A tavaszpont vándorlása, világkorszakok. A színek két alaptörvénye, a színek hatása a szemre és az emberi hangulatra. A fekete, a sárga és a fehér emberi bőrszín, összefüggésük az ösztönökkel, az érzelmi világgal és a gondolkodással. A barna és a rézvörös bőrszín. A fehér faj szellemi feladata, az európai és az amerikai gondolkodásmód fő különbsége. Amerika szellemi jelentősége a Vízöntő korszakban. A látható világ mögötti kozmikus éteri világ.
A római egyház az ember születés előtti szellemi életének tanát betiltotta. Az étertest és az asztráltest az életben és a halál után. Az Én szerepe az emberforma kialakításában. Az étertest, az asztráltest és az Én szerepe a fizikai életben. Miért nem emlékezünk az előző földi életeinkre. A két Jézus-gyermek. Az égitestek hatása a földi világra. Az ahrimáni és a luciferi erők hatása a test, a lélek és a szellem szintjén, korszakuk a történelemben.

4. Ritmusok a kozmoszban és az emberben

Torna, a tánc és sport hatásai, éteri és asztrális erők működése az emberben és a Földben. Vérkeringés és szív-mozgás. Fény- és színhatások a földi anyagokban és az égitestekben. Az őrangyal működése. Az első világháborús katasztrófa mélyebb okai.
A csillagegyüttállások hatása a Földre és az emberre. Az önálló gondolkodás és a visszafelé való gondolkodás kialakítása, a belső becsületesség kifejlesztése.
A burgonya, a cékla és a retek hatása. Az emberi és kozmikus lélegzés, valamint a Föld fény-lélegzése. A lelkiismeret létrejötte az emberiség fejlődése folyamán. Arisztotelész és a katolikus egyház tanítása. Tüdő-ismeret és vese-ismeret.
A druidák bölcsessége, a Mithrász és a Katolikus kultusz, valamint a szabadkőművesek és a Keresztény Közösség kultusza. A fehérje, a zsír, a szénhidrátok és a sók jelentősége a táplálkozásban, a burgonya hatása.5. Ember és világ - A szellem működése a természetben, A méhek lényéről

A pillangók lényegéről, a fény és az Én. A lepke kifejlődése, a kopoltyú kifejlődése. A kéksav és a nitrogén, a szénsav és az oxigén szerepe és hatásai. Ember és Föld északon és délen. A hidrogén lényegéről. Az üstökösök szerepe és hatásaik. Az anyagok hatása a világegyetemben és az emberi testben: vas és nátrium. A gyermekbénulás okairól, a növények növekedéséről.
A méh és az emberek. A méz és a kvarc. A méz hatásai és jelentősége. A gubacsdarazsakról. A méhméregről és a hangyákról. A hangyasav jelentősége. Lóheresav, hangyasav, szénsav a természetben. A méhek és darazsak építményei.


6. A természet és az ember szellemtudományos nézőpontbólRudolf Steiner Munkas előadások 6. könyv


A vastagbőrű állatok. A tojáshéj és a csontváz képződésének lényege. A méreganyagok és hatásuk az emberben. A különböző táplálékok hatása az emberre. Az emberi szem. Az albinizmus. A Föld folyadékkeringése és ennek viszonya a világegyetemhez. Az emberi ruházat és különböző öltözködésmódok, viseletek kialakulása.
Az arzén, az ópium és az alkohol hatásai a fizikai testben. Az étertest, asztráltest és az Én kapcsolata a fizikai testtel. Felépítés és lebontás az emberi szervezetben. Einstein relativitáselmélete, és a valóságidegen gondolkozás.
 

7. Az emberiség történelme és a kultúrnépek világszemléletei


A régi indiaiak, egyiptomiak, babilóniaiak és zsidók élet és világszemlélete. A görögség. A kereszténység megjelenése az antik világban, behatolása a misztériumokba. Csillagbölcsesség, hold- és napvallás, szimbólumok jelentése. Európa a kereszténység elterjedése idején. A Szentháromság. A kereszténység három formája és az iszlám. A keresztes háborúk. A régi és az újabb idők Krisztus-felfogásai.
A húsvét ünnepe, létrejötte és lényege. A múmiák, és a múmiasírok negatív energiáinak eredete. A szellemtudományos asztronómia megalapítása. A zsidóságról. A kabbala Életfája. Az üstökösök és a naprendszer. Az állatöv és a többi állócsillag jelentősége. Az atlantiszi kultúra, Tibet és az európai szellemi kultúra. A Nap természete. A szabadkőművesség eredete, a Ku-Klux-Klán. Az ember és a szellemi hierarchiák, a régi tudás elvesztése.


8. A világ és az ember teremtése - A földi élet és a csillagok hatása


Kozmoszteremtés és emberteremtés. A Föld-fejlődés Szaturnusz-, Nap- és Hold-korszaka. A Föld „teremtése”, és az ember kialakulása. A Föld rétegei és kövületei. Lemúria és Atlantisz. A kínai és az indiai kultúra eredete és sajátossága. Az élelmiszerek viszonya az emberhez. Nyers táplálék és vegetarianizmus. Táplálkozási kérdések, a gyermekek táplálkozása.
Az emberiség kulturális fejlődése. Az illatok és a szaglás. A bolygók befolyása az állatokra, növényekre és kőzetekre. Az időjárás, viharok okai. A Föld és a Hold alakja és felépítése. A vulkántevékenységek okai. Az antropozófia célja. A Biela üstökös. Honnan származik az ember? A földi élet és a csillagbölcsesség.A munkás előadások könyvsorozat jellemzése


Sok Rudolf Steiner könyvet gyűjtöttem össze, de a munkás-előadások könyvek az egyediségük okán is kiemelkedőek. Kiemelik az embert a hétköznapi gondolkodásból és arra késztetik, hogy - igénybe véve magasabb érzékeit – belepillantson a láthatón túli, de a dolgokat működtető világba, s energiákba. A dolgok működésének ismerete majd az ősidőktől fogva jelen volt az emberiség tudásanyagában, de mára szinte teljesen eltűnt a világ materiális felfogásának hatására. Rudolf Steiner a mai szavakkal és tudományos ismereteket felhasználva hozta újra felszínre ezt a tudást. A munkáselőadásokból előkerülnek a természeti erők működésének olyan hátterei, amelyhez a fizikai érzékekkel korlátozott gondolkodás nem férhet hozzá. Így lenyűgöző tudásanyaghoz jutunk önmagunk, szervezetünk, a világ és a Föld kapcsolatában.
Rendkívül hasznos és értékesek azok az információk, amelyeket a betegségek létrejöttének folyamatairól közölt, és az asztráltest szerepéről ezekben. Ezekből is látszik, hogy az ember "kezelése" sokkal komplexebb folyamat annál, mint hogy egyes tüneteket kezeljünk, vagy, hogy az egyes betegségeket elkülönítsük az embertől, mint egésztől.
A Goetheanum épülete felülről
A Goetheanum épülete felülről


Roppant érdekesek voltak azok az előadások amelyekben a hajszínek kialakulásáról beszélt, valamint az emberi bőrszínekről és ezek lelki jellegéről. Sok minden érthetővé válik abból is, miért alakult úgy a történelem, ahogyan, és az egyes kultúrkörök és nemzetek milyen szerepet játszanak valójában. Rendet tesz abban is ahogyan a csillagok hatnak a Földre és az emberre, elválasztva a babonát és a hiedelmeket a valódi (szellem)tudománytól.
Az ötödik kötet egy lenyűgöző tanulmány lehet a méhészek számára. Mélyen belepillanthatunk azon szellemi és természeti folyamatokba, amelyek közreműködnek a méhek és rokonaik életében, valamint a méz létrejöttében.
Különösen érdekes a relativitáselmélethez kapcsolódó elméletek gondolkozásbeli megvilágítása. A múmiákkal kapcsolatos előadás is nagyon érdekfeszítő, nemkülönben az ősi szimbólumok eredete. Az egyes érzékszervek működésének, létrejöttének és szerepének előadásbeli leírása nagymértékben bővíti az iskolában tanultakat.
Ezek mellett a munkás előadásokban a különféle hétköznapi dolgok is kitárgyalásra kerülnek, úgymint a táplálkozás, a mozgás és egyéb tevékenységek. Az időjárásról elhangzottak is elgondolandók. Vajon miért tűnik úgy, hogy a "materiális" tudomány logikus, miközben mégsem az?
Mindent összegezve a Munkás előadások könyvek egy nagyon értékes könyvsorozat, hiszen „exkluzív előadássorozat” Rudolf Steinertől, aki nem sokkal ezek befejezése után visszatért a szellemvilágba.

Ajánlott cikkek: Spiritualitás ma
                           A szabadság filozófiája


Ha tetszett, nyomj egy lájkot, és/vagy g+, s ha szeretnéd, hogy mások is megismerjék, meg is oszthatod!
A cikk engedély nélküli felhasználása, másolása esetén a szerző jogi fellépéssel élhet!

Nincsenek megjegyzések:
Write megjegyzés