2019. szeptember 8., vasárnap

Könyvek a halál utáni életről, túlvilág könyvekben

Könyvek a halál utáni életről, túlvilág könyvekben
Könyvek a halál utáni életről, túlvilág könyvekben
Könyvek a halál utáni életről, avagy a túlvilági létezéssel, halál utáni élettel foglalkozó, magyarul megjelent könyvek bemutatása ez a cikk. Érdemes utána elolvasnod a halál utáni életről szóló filmekről írt cikkemet is.
Nem szerepelnek itt a túlvilági létezésről csak hagyományból, vagy feltételezésekből gyűjtött eszmefuttatások, valamint a reinkarnációs könyvek, kivéve utóbbinál, ha szerves részét képezi. Kihagytam továbbá a nem a túlvilággal foglalkozó szellemvilági üzeneteket, vagy a más dimenzióbeli lényeket (pl. angyalokat) bemutató könyveket.


A következő 7 csoportba osztottam az itt szereplő könyveket:


Klinikai halálból visszatért, vagy hipnózisban történő beszámolók.
Saját személyes halálközeli élmények.
Médiumok általi közlések.
Magasabb szintű beavatottak, vagy látók általi közlések.
Magasabb szinten, dimenziókban élő lények leírásai.
Összefoglaló könyvek / vallási összefoglalók.
Egyéb túlvilággal kapcsolatos művek.


A könyveknél a megadott évszámok az eredeti kiadásra vonatkoznak. Alul egy listában felsoroltam a magyarul megjelent könyveket, csoportosítva. Van ami csak ott szerepel, de vannak, amik csak részben kapcsolódnak a témához, ezért nincsenek benne a listában sem.
Érdekes megfigyelni, milyen összetettek ezek a művek. Vannak köztük egészen egyszerűek „kezdőknek valók”, és olyanok is, amelyek metafizikai tudományos egyetemi színvonalúak. Sokukkal az a bajom, hogy nem tudják megkülönböztetni a lelket és a szellemet. A szellem örök, nem a lélek. A tévedés onnan ered, hogy a 869-es konstantinápolyi zsinaton önkényesen kivették a szellem -et az ember hármasságából, s ezzel együtt a Biblia fordításokból is.


Klinikai halálból visszatért, vagy hipnózisban történő beszámolók a túlvilágról, könyvekben


A német Thorwald Dethlefsen műve Élet az élet után címmel 1974-ben jelent meg. Ebben az előző életekkel is foglalkozott, mivel a hipnózisban vezetett embereket tovább vezette a múltba.
Az amerikai Raymond A. Moody orvosként tette közzé a klinikai halál állapotából visszatért emberek beszámolóit 1975 -ös könyvében. Az Élet az élet után bestseller lett. Ő további egy halom könyvet írt – köztük társszerzőként is – melyek nem csak a halál utáni élettel, de a reinkarnációval is foglalkoznak. 
Kenneth Ring munkája, az 1980-ban megjelent Halálközeli élmények, több szempontból is megerősíti Moody kutatásait.
Brian L. Weiss pszichiáterként ismerkedett meg Catherine -nel 1980-ban. Az alanya hipnózisban történő visszaemlékezései átvezették az életek közti létbe és előző életekbe. Ezeket az élményeket az Életek, mesterek című kötetben gyűjtötte össze, amelyet 1988-ban adtak ki. Későbbi könyveiben is a reinkarnáció, és túlvilági élet visszatérő téma. A 2000 -es megjelenésű, A mesterek üzenetei mintegy összegző, s egyben számos új tapasztalatot, más visszaemlékezéseket, médiumokat bemutató alkotás. Itt olykor művészien ábrázolja saját gondolatait, amely a bemutatott eseményekkel együtt mélyen megható.
Michael Newton hatalmas ismeretanyagot halmozott fel az életek közti létbe hipnotikus regresszióval visszavitt alanyok által. Könyveiben részletes leírásokat kapunk a legkülönfélébb helyzeteiről a túlvilági létnek. Hátránya, hogy az alanyok korlátozott élmény és tudatszintjei miatt, csak addig juthatunk, amit ők láttak.
Sok azonosság van, viszont nem ártott volna Newtonnak átnéznie a régebbi beavatottak, vagy magasabb lények leírásait, így választ kaphatott volna sok kérdésére. Számomra furcsa volt és nem is normális dolog az érkező lelket, és a születendő testet két külön személyiségként kezelni. A lélek részt vesz valamennyire a test kialakításában, amelynek addig nincs önálló személyisége.


Túlvilági könyvek

Számos más leírásban olyanok szerepelnek, amik itt nincsenek, s amik itt vannak, sem azonosak minden személynél. Mindenesetre a Lelkünk útja sorozat így is lenyűgöző összegzés. A második kötetet magyarul két kötetben adták ki, a harmadik inkább hasonló munkát végző pszichológusoknak szól.
Hardy Péternek 2006-ban jelent meg a Halálból az életbe című műve. Ebben olyan alanyokat interjúvol meg, akik átestek halálközeli élményeken.
Theresa Cheung 2013-as Üzenetek a túlvilágról című művében odaát járt emberek beszámolói által válaszol sok kérdésre, mely felmerül bennünk.Saját, személyes halálközeli élmények könyvekben


Betty J. Eadie saját élményéből írta az 1992 -ben kiadott Átölel a fény című könyvet, mely bestseller lett.
Jankovich Istvánt először a Nulladik típusú találkozások műsorban láttam. Déri János mutatta be őt, mint olyan embert, aki egy súlyos baleset által járt odaát. Az ő könyve Túléltem a halálomat címmel jelent meg, 1992-ben.
Müller Pétertől a Kígyó és kereszt című könyvre emlékszem 1992 -ből. Nem tett rám mély benyomást, de fontos mű a személyesen megélt tapasztalatokról. Folytatásként született meg a Lomb és gyökér - sok mindenre választ adva – egy évvel később. Ide sorolható még a 2016 -os Aranyfonál - Kapcsolat a szellemvilággal című alkotása is.
A 90-es években a reiki mester Kun Istvánnak több remek könyve megjelent főleg a keleti gyakorlati és metafizikus tudásról. A Szellemvilág két kötete saját kapcsolata a „túloldallal”.
Dannion Brinkley személyes élményeiről szól az 1994-ben kiadott Megváltott a fény című mű. Ő egy sor általa tapasztalt tudásanyagot is közvetít, melyek a felsőbb lét mellett, személyes tanulságokat tartalmaznak. Belőle készült a Megmentőm a fény című film is, lásd a cikk elején ajánlott írást a halál utáni filmekről.


Médiumok általi közlések a másvilágról, könyvekben


Rosemary Brown esete egészen különleges, ő mint zenész, elhunyt nagy zeneszerzők túlvilági szerzeményeit írta le. Ezek a szerzők általa küldték eme műveiket, s így információkat is szerzett a másvilágról. Ezeket az élményeket a Hangok a túlvilágról című műben jelentette meg 1971-ben.
Neville Randall Élet a halál után című könyvét a 90-es évek első felében olvastam. Ez a mű 1975-ben jelent meg először, és médiumi közlések alapján, számos elhunyt lélek beszámolója ottani életéről. Amellett, hogy nagyon érdekes, egyben olvasmányos is, bár többnyire csak az asztrális síkon tartózkodó lelkek élményeiről esik szó.
Mary T. Brown -nak már gyermekkora óta olyan látomásai voltak, amelyek elvezettek a túlvilág megismeréséhez. A halál utáni élet című műve 1995-ben jelent meg.
Neale Donald Walsch intuitív műve, az Istennel az öröklétben, mesterien válaszolja meg az emberi „túl-lét” kérdéseit. Kihagyhatatlan a másvilággal foglalkozó művek közül. Az egyetlen, ami kételyes volt számomra, ha az emberi szellem már mindent végigjárt, miért is kezdené elölről?

Médiumok általi közlések másvilágról könyvekben

Barry Eaton -tól a Túlvilág – A halál utáni élet titka 2011 -ben jelent meg, először Ausztráliában és Új-Zélandon. Médiumként az odaát levőkkel folytatott beszélgetéseiből alkotta meg a szellemi világról szóló könyvét, amelyet két másik követett.


Beavatottak és látnokok leírásai a halál utáni életről


Emmanuel Swedenborg, a svéd látnok, érzékfeletti képességei által jutott tudáshoz, és szellemvilági lényekkel vette fel a kapcsolatot. Számos leírást adott a másvilági létezésről az 1700-as években, ezek egyike a Menny és pokol című kötet.
Az 1800-es évekből Helena Blavatsky, a Teozófiai Társulat megalapítója magas szintre fejlődött látó képességekkel, és utazásai során szerzett okkult tudással volt megáldva. Ő több művében is érinti a szellemvilág berendezését.
Annie Besant a Teozófiai Társulat egyik fő tagja szintén több művében érinti a túlvilági lét részleteit. Az ősi bölcsesség című 1897-es művében bemutatja a túlvilági szinteket, és azok működését.
C.W. Leadbeater, a Teozófiai Társulat tagja, bár jókora tudással rendelkezett, néhány kétség is merül fel iránta, főleg mivel az 1900 -as évek elején – Annie Besant -tel együtt – az indiai Krisnamurtit Krisztus hordozójaként akarta feltüntetni. A Túlvilág című könyve részletes leírást ad az ottani világokról és lényekről, de az Élet a halál után is ide tartozik.
Rudolf Steiner több művében és előadás sorozatában is részletesen leírja a túlvilági létet és fejlődést. Ezek közül az Élet a halál és az újraszületés között című könyv az, amely teljes egészében ezzel foglalkozik. A bolygókkal, valamint az emberiségfejlődéssel és vezetőkkel való kapcsolatát is érinti a szellemvilágnak.
A Sorsalakítás és élet a halál után című, berlini előadás sorozatból készült mű is pont idevágó. Ezen kívül a Rózsakeresztesek teozófiája, A szellemtudomány körvonalai, Makrokozmosz és mikrokozmosz, A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata II. kötetekben szintén foglalkozik a témával.
Paul Brunton Az önvaló bölcsessége című, elképesztően következetes metafizikai művében a szellemvilág ismertetésére is kitér. A könyv szelleméhez igazodva kiderül, hogy a túlvilág tapasztalása is a tudatszint függvényében eltérő az egyének között.
Lobszang Rampa, a Tibetből származó beavatott könyvei is részben érintik a túlvilágot. Az ő trilógiájáról itt olvashatsz: Lobszang Rampa – harmadik szem könyvek
A Kyriacos C. Markides könyveiben bemutatott Stylianos Atteshlis, ismertebb nevén Daszkalosz számos előadásában bemutatta az asztrális és mentális világokat, melyeket saját tapasztalatából ismert, és rendszeres látogatója volt. Erről bővebben olvashatsz az előző cikkben: A ciprusi mágus trilógia


Magasabb szinten, dimenziókban élő lények beszámolói a szellemvilágból


A Jane Roberts által közvetített Seth jócskán túlmegy az általában ismert felsőbb szférák ismertetéseinél. Ő sokdimenziós, számtalan lehetséges és párhuzamos univerzumokból álló, különféle energiákból létrejött világokkal ismertet meg. Több könyvében is érinti a szellemvilágot, részletesebben itt írtam róla: A Seth könyvek


Összefoglaló könyvek a szellemvilágról


Arthur E. Powell a teozófus tudás összegzésével írta meg műveit az ember szellemi testeiről, a 20. század első felében. Különösen Az asztrális test, A mentális test, A kauzális test és én című műveiben mutatja alaposan be az ezen testekhez tartozó világokat is.
Howard Murphet 1990-es Túl a halálon című műve egy kiváló összefoglaló a témáról. Több nézőpontból és minden szintet bemutatva közli az addig összegyűlt tudást, s ezzel kiemelkedik a hasonló könyvek közül. Számos médiumi, beavatottaktól származó, és klinikai eseteket gyűjtő művet, tanulmányt, ismeretet összegez.

Összefoglaló könyvek túlvilágról

Szabó Judit 2000-es könyve a Hazatérés – A lélek útja a halál után, sok spirituális tant és dokumentált eseteket összegezve mutatja be a másvilági létet.
Philip C. Almond a régi tanok ismeretéből és későbbi látók felfedezéseit is összegyűjtve ismerteti, amit az emberek külsőleg tudhattak a halál utáni életről. Mindezeket a 2016-ban megjelent Élet a halál után – A túlvilág rövid története című kötetében olvashatjuk.


Vallási összefoglaló könyvek a túlvilágról


A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupáda Születésen és halálon túl című műve a hindu vallás illetve Krisna Tudat őstárából merítve mutatja be az élet utáni utat.
Az Egyiptomi halottaskönyv már igényel némi okkult spirituális ismeretet az értelmezéséhez. A Tibeti halottaskönyv szintén nem kispista, az elhunyt lélek útját kíséri.


Egyéb túlvilággal kapcsolatos művek


Sant Kirpal Sing indiai spirituális tanító 1955-ben írta Az élet és a halál misztériuma című összegzését, melyet 1994-ben kiegészítve adtak ki. Ebben a halál központi téma, és főleg a „Mi történik a halál után” című hosszú fejezet foglalkozik ezzel.
Elisabeth Kübler-Ross rövidebb kötete, A halál mint ragyogó kezdet, a másik oldalra való belépéssel, a halál pillanatával foglalkozik.
Ted Andrews a Találkozás a szellemvilág lényeivel című kötetében összefoglalja a szellemvilággal és a lényeivel való kapcsolatteremtés technikáit.
Balogh Béla a 2002-es, A végső valóság című könyvében, néhány fejezetben a másvilágot is bemutatja.
Gazdag László Van élet a halál után? című műve tudományos szempontból közelíti meg a kérdést, s sok más, kapcsolódó témával egyetemben.
A holtak köztünk járnak című könyv a megszállottságról szól, amikor túlvilági személyek nem távolodnak el a fizikai világtól hanem egy személy testét használják részben, vagy akár birtokolva.
A Robert Lawson néven író magyar szerző regényeiben többször is érinti a túlvilágot. Az Odaát című 2017-es alkotása valóban odaát játszódik, s megszívlelendő eseménysorral, szellemi tudással gyarapít.
A Thomas Brown nevű szerző Szellemvilág című könyvében a túlvilág kérdését járja körül, a számtalan dokumentált eset fényében.

Ha komolyabban foglalkoztat a téma, olvasd el a Pillantás az Abszolútumba (a linkről letölthető) című e-könyvem 8. fejezetét, mely a magasabb dimenziókat mutatja be.Halál utáni élettel foglalkozó könyvek listájaKlinikai halálból visszatért, vagy hipnózisban történő beszámolók


Thorwald Dethlefsen – Élet az élet után 1974
Raymond A. Moody – Élet az élet után 1975
George G. Ritchie – Visszatérés a holnapból 1978
Kenneth Ring – Halálközeli élmények 1980
Raymond A. Moody, Paul Perry – Fény a kapun túl, A fényen túl 1988
Brian L. Weiss – Életek, mesterek 1988
Michael Newton – Lelkünk útja I. 1996
Michael Newton – Lelkünk útja II. 2000 (magyarul II. és III. kötet)
Brian L. Weiss – A mesterek üzenetei 2000
Michael Newton – Lelkünk útja III. 2004 (magyarul IV. kötet)
Hardy Péter – Halálból az életbe 2006
Theresa Cheung – Üzenetek a túlvilágról: Hiteles történetek 2013
Saját halálközeli élmények személyes bemutatása


Betty J. Eadie – Átölel a fény 1992
Jankovich István – Túléltem a halálomat 1992
Müller Péter – Kígyó és kereszt 1992
Müller Péter – Lomb és gyökér 1993
Raymond A. Moody, Paul Perry – Kedves kísértetek 1994
Dannion Brinkley, Paul Perry – Megváltott a fény 1994
Kun István – Szellemvilág I. 1995
Kun István – Szellemvilág II. 1996
Müller Péter – Aranyfonál: Kapcsolat a szellemvilággal 2016
Médiumok közvetítései

Rosemary Brown – Hangok a túlvilágról 1971
Neville Randall – Élet a halál után 1975
Mary T. Brown – A halál utáni élet 1995
Neale Donald Walsch – Istennel az öröklétben 2006
Barry Eaton – Túlvilág – A halál utáni élet titka 2011
Beavatottak és látnokok leírásai


Annie Besant – Az ősi bölcsesség 1897
Emmanuel Swedenbrog – Menny és pokol 1758
Helena Blavatsky művek egy része
C. W. Leadbeater – Élet a halál után 1916
C. W. Leadbeater – Túlvilág
Rudolf Steiner – Rózsakeresztesek teozófiája 1907
Rudolf Steiner – A szellemtudomány körvonalai 1909
Rudolf Steiner – Makrokozmosz és mikrokozmosz 1910
Rudolf Steiner – Élet a halál és az újraszületés között 1912-1913
Rudolf Steiner – Sorsalakítás és élet a halál után 1915
Rudolf Steiner – A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata II. 1924
Paul Brunton – Az önvaló bölcsessége 1943
Kyriacos C. Markides – A ciprusi mágus 1985
Kyriacos C. Markides – Hódolat a Napnak 1987
Kyriacos C. Markides – Lángoló szív 1991
Lobszang Rampa – A harmadik szemtől a testelhagyásig 1960
Magasabb szinten élő lények leírásai

Jane Roberts – Seth megszólal 1970
Jane Roberts – Seth könyve: A lélek örök érvényessége 1972
Jane Roberts – A személyes valóság természete 1974
Összefoglaló könyvek


Arthur E. Powell – Az asztrális test 1926
Arthur E. PowellA mentális test 1927
Arthur E. Powell – A kauzális test és én 1928
C. W. Leadbeater, C. Codd, G. Hodson – A halál kapuján túl
Howard Murphet – Túl a halálon 1990
Szabó Judit – Hazatérés – A lélek útja a halál után 2000
Élet a halál után – A túlvilág rövid története 2016
Vallási összefoglalók


Egyiptomi halottaskönyv
Tibeti halottaskönyv
Vajon a jelenlegi élettel mindennek vége? 1977
A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupáda - Születésen és halálon túl 1992
Egyéb túlvilággal kapcsolatos művek


Sant Kirpal Sing – Az élet és a halál misztériuma 1955/1994
Elisabeth Kübler-Ross – A halál mint ragyogó kezdet 1984
Ted Andrews – Találkozás a szellemvilág lényeivel – Kapcsolatfelvétel a láthatatlan dimenziókkal 1992
Balogh Béla – A végső valóság 2002
Gazdag László – Van élet a halál után? 2012
Robert Lawson – Odaát 2017
Thomas Brown – Szellemvilág 2017 (?)
Paul Misraki – A halál utáni élet
Richrd Steinpach – Hogyhogy élünk a halál után
Kenneth King – A halált átélni, az életet megnyerni
A holtak köztünk járnakHa tetszett, nyomj egy lájkot, és/vagy g+, s ha szeretnéd, hogy mások is megismerjék, meg is oszthatod!


A cikk szerzői jogvédelem alatt áll – copyright © Eyn 2019.09.08. - engedély nélküli felhasználása, másolása tilos.

2019. szeptember 7., szombat

Daszkalosz, a ciprusi mágus könyvek K.C. Markidestől

Daszkalosz, a ciprusi mágus könyvek K.C. Markidestől
Daszkalosz, a ciprusi mágus könyvek K.C. MarkidestőlDaszkalosz, a ciprusi mágus könyvek Kyriacos C. Markides művei, aki 1978 -tól 1991-ig összegyűjtötte a gyógyítóval és spirituális tanítóval történő élményeit.
Kyriacos Amerikában élő, ciprusi származású szerző, Daszkalosz pedig egy rendkívüli képességekkel rendelkező személy, eredeti nevén Stylianos Atteshlis.A ciprusi mágus könyv bemutatás, tartalom, élmény1978 nyarán találkozott a szerző először Stylianos Atthesissel, azaz a ciprusi mágussal, akit csak Daszkalosznak nevez. Jó néhányszor olvastam ezt a könyvet, a mondanivalója, tanításai és az izgalmas és szórakoztató történések, párbeszédek miatt is sokszor újra kézbe vettem.
Mindjárt a második fejezetben a náci szellemek kiűzése egy fiatal zsidó lány testéből lebilincselő volt. Daszkalosz és társainak, tanítványainak munkamódszere, gyógyításai, testen kívüli – vagyis asztráltestben történő – segítéseiről bővebb képet kapunk. A tanítások az elementálokról, a pszichikus és noetikus világokról, a karma működéséről, lenyűgözőek. 
Számos alkalommal váratlan „vendég” jelenik meg, akin segíteni kell, így testközelből „láthatjuk” Daszkalosz gyógyítását, vagy más segítségét. Sok-sok jó kérdést is feltesznek neki, például materialisták, vagy a tudomány hívői, melyekre könnyedén megfelel.
Meglepő volt a föld felé zuhanó emberi űrgépezet esetén felbukkanó „földönkívüliek” esete. Daszkalosz itt a noetikus (mentális) szellemi szférákból valónak jellemezte őket, s nem más bolygó lakóinak. Kyriacos egy ízben megemlíti Castaneda élményét is, melyet a Mesék az erőről című könyvben írt le.
A materializációról és a karma átvételéről szóló fejezetek is nagyon érdekesek. A lélek viszont tévesen van meghatározva a szómagyarázatban, lásd fentebb az asztráltest említésénél a linket a részletekhez. A ciprusi mágus könyv 1985-ben jelent meg először, hazánkban 1994-ben adták ki.Hódolat a napnak könyv bemutatás, tartalom, élmény


Míg a Sztrovolosz mágusáról készült első könyv 1978 és 1983 közötti élményeket tartalmazza, a Hódolat a napnak 1984 -től 1986 -ig. A szokásos tudós, vagy „anyag” beállítottságú emberek kérdésein kívül itt szóba kerül többek között az őrület kérdése és okai is.
Nagyon jó kis beszélgetések alakulnak ki ebben a műben a legérdekesebb spirituális kérdésekről. Amellett, hogy folyamatosan tanulunk valamit, élvezzük a párbeszédeket, mindig beesik valaki, akinek sürgősen szüksége van Daszkaloszra.


Hódolat a Napnak


Nem is kicsit meghökkentő az a rész, amikor Stylianos az intelligens – de nem mindig anyagi – marslakókat mutatja be. Egyébként a más bolygókra való asztrál, vagy mentáltesti utazás Lobszang Rampa könyveiben is (különösen a trilógia harmadik részében) előfordul.
Számos esetben szüntet meg átkot, vagy fekete mágiát, ami izgalmassá teszi a történetet. Amikor a 4 elemről tanít, ott negyedik elemként – a föld, víz, tűz mellett – az étert nevezi meg, a levegő helyett. Ezt nem értettem, mert mindenhol máshol a levegő a negyedik és az éter az ötödik.
Ő legalább a Krisztusról, mint a Logosz egyszeri megtestesüléséről beszél, nem úgy, mint a maiak az ember Jézust egyre közönségesebbé degradáló új irányzatok. A vége felé az a hosszú beszélgetés a nagyobb társaságban szerfelett érdekes volt.
Majd a szerző, Kyriacos tudatos álmairól szóló beszámolója folyamatosan deja vu érzéseket okozott, mivel nekem is sokszor van. Ebben a könyvben a felsőbb szellemi világokra és testre már a máshol is használatos mentális világ, mentális test kifejezés van, míg az első kötetben a noetikus szó szerepelt.
Az első kötetben tévesen a lélek van megnevezve azon részünknek mely minőségében azonos az Abszolútummal, itt helyesen a szellem az, és az utolsó könyvben is. A Hódolat a Napnak 1987-ben jelent meg először.
Lángoló szív könyv bemutatás, tartalom, élményA Lángoló szív könyv 1987-től veszi fel a fonalat, amikor újságírók keresték fel Spyros Sathi, vagyis Daszkalosz, a ciprusi mágus egyik gyógyításának helyszínét. Mivel ekkor már megjelent az első két könyv róla, kezdett nagyobb körökben ismertté válni.
Optimális bemutatása a mértéktartó, objektivitásra törekvő, de mindent a materialista tudomány szemszögéből figyelő egyén találkozása a metafizikával Sophia esetében. Kyriacos ismerőse érdeklődik Daszkalosz tanításai iránt, bár meglehetősen szkeptikus.
Erről Jane Roberts esete jutott eszembe, aki szintén idegenkedett sok spirituális tényezőtől, különösen a reinkarnációtól. És éppen ő általa kerültek a bámulatos gazdagságú Seth anyagok az emberiség birtokába. A túlvilágban tett látogatásokról szóló történetek odaszögeznek a könyvhöz.
Nem mindennapi dolog lehet tapasztalni, ahogy sokan megteremtik odaát a hiedelmeiket, s akár évszázadokon át úgy élnek, mint a Földön, rá sem ébredve, hogy már nem ott vannak.
A Lángoló szív -ben az Atteshlis gyógyítótársává avanzsált Kosztaszról rengeteg mindent megtudhatunk életútját, és előadásait beleértve. Nem tudom hova lett viszont a fiatal Jakovosz, aki az első két kötetben végig jelen van.
Bár elképesztő a tudása, Daszkalosznak is vannak hiányosságai. Nem tudja, hogy Káin és Ábel története valójában egy okkult élmény leírása, s az is butaság, hogy János a Krisztus kedvenc tanítványa. Az „akit az úr szeretett”, a beavatásra utal, János volt az első új módon beavatott.


Lángoló szív, Stylianos Atteshlis Gnózis könyvek


Kosztasz azt mondja, hogy János – aki számukra Johannan atya – egy arkangyali lény volt és egy élet elég volt a teljes felismerésekhez. Ellenben ő is többször megtestesült a Földön, utána is, valamint a közte és Lázár közti azonosságról ezek szerint nem tudnak.
Annak örültem, hogy – mint a szellemtudományban, bár nem olyan részletesen – itt is szó esik a magasabb testeink (asztrál és mentál) tudatosan átformálandó részeiről. 1989-re már nagyobb találkozót szerveztek, és alapítottak egy non-profit társaságot, olyan sok volt a Daszkalosz tudása és gyógyítása után érdeklődő.
Külföldről is mindenhonnan érkeztek. Nagy igény volt a távolinak tűnő keleti tanok mellett az európai illetve keresztény ezoterikus ősi tanítás modern köntösben való megismerésére. A Lángoló szív című könyvet 1991-ben adták ki.


Stylianos Atteshlis Gnózis könyvek


Két könyv született Sztrovolosz mágusa, azaz Stylianos Atteshlis tudásából, amelyek 1991-ben és 1994-ben jelentek meg. Az első rész a keresztény bölcseleteket, valamint az ezoterikus és metafizikai tanításokat mutatja be. Részletes útmutatásokat ad az egészség és a gyógyítás önfejlesztéséhez, továbbá az általános személyiség fejlődéséhez.
A Gnózis II. folytatja a létezés legfontosabb lényeinek bemutatását, az emberi testeket, világokat. Szó esik a tudatalatti, gondolatok, más világokkal valókapcsolatok, teremtés, ok-okozatiság működéséről és törvényeiről. Ha valakit bővebben érdekelnek ezek a témák, ajánlom a Munkáselőadások sorozatot, ami elképesztően gazdag tárháza ezen tárgyaknak.
Stylianos 1995 -ben távozott a fizikai síkról, itt maradtak viszont örökösei, a tanítványai és az általa átadott nagy tudásanyag.Ha tetszett, nyomj egy lájkot, és/vagy g+, s ha szeretnéd, hogy mások is megismerjék, meg is oszthatod!


A cikk szerzői jogvédelem alatt áll – copyright © Eyn 2019.09.07. - engedély nélküli felhasználása, másolása tilos.

2019. augusztus 30., péntek

Tarzan és az aranyszőrű oroszlán könyvajánló

Tarzan és az aranyszőrű oroszlán könyvajánló
Tarzan és az aranyszőrű oroszlán könyvajánló
Tarzan és az aranyszőrű oroszlán könyv történetét először Edgar Rice Burroughs az Argosy All-Story Weekly magazinban engedte közzé tenni, 1922 decemberétől, 7 részben. Regény formájában 1923-ban látott napvilágot, Magyarországon 1988 év végén adták ki először.
Ez az elbeszélés Tarzan a rettenetes című könyv végéről veszi fel a történet folyamát, lásd a történetet a Tarzan könyvek oldalon. 1927-ben film is készült belőle, bár ez nem adja vissza a művet igazából (erről is olvashatsz ott az oldalon.)
Tarzan és az aranyszőrű oroszlán könyvértékelés, bemutatásA Tarzan és az aranyszőrű oroszlán című regénynél éreztem, hogy a sorozat elért a csúcsára. Ez nagyon jó volt, s valóban, az utána következő könyvekben alacsonyabb lett a színvonal. Még 1988-ban adták ki, úgy hogy az előző kötet előzménye is csak később jelent meg, mint amaz, így csak a következő év elején jutottam hozzá.


Tarzan és az aranyszőrű oroszlán saját rajz könyvből lerajzolva
Tarzan és az aranyszőrű oroszlán, saját rajz könyvből lerajzolva


Itt egész álomszerű a regény eleje, mivel Tarzanék hétköznapjairól is szól, a családjával. Jad-bal-ja, az aranyszőrű oroszlán felnevelése pedig igazi csemege, annak ellenére, hogy az ölésre tanítás módja nem tetszett. Muviro néven itt egy idős vaziri főnök jelenik meg. A későbbi regényekben ezt a nevet mindig a vazirik főnöke viseli.
Az opari papok emlékeznek, hogy Tarzan megígérte -nak, megnézi minden rendben van-e vele. Mindezt persze sokkal régebben, mint ahogy itt sejtetik, de ez legalább visszautalás a Tarzan és a gyémántok regényben történtekre, s egyben folytatódik La és Opar sztorija.
Hál' istennek, itt nem talált ki újabb elveszett civilizációt Burroughs, viszont a valóságtól eléggé elrugaszkodott elképzelés a hely, ahol gorillák uralnak fekete embereket, őket meg egy másik állat. Ezt leszámítva, elég izgalmas az a része is a sztorinak, és legalább megtudhatjuk, mi van Oparon túl.
Már ebben a regényben elkezdi azt a marhaságot az író, mintha Tarzannak léteznének tökéletes hasonmásai. A spanyol Esteban Miranda hivatott itt képviselni ezt a szerepet, és az ilyen fickók a későbbi könyvekben többször felbukkannak, egészen a Tarzan és az őrült -ig.
Az egész regény jó, de az utolsó harmada tömény élvezet. Mindig is bírtam, amikor sok szálon futnak az események, és egyik izgalmasabb a másiknál. Burroughs nagyon ügyesen csavarja a történetszálakat, amitől szórakoztató élmények sora váltogatja egymást.
A főszereplő, azaz az aranyszőrű oroszlán remek találmány, és itt még sokkal vérszomjasabb, mint a későbbi regényekben. A szereplők közül az európai társaság tipikus gazfickók bandája, bár ezek itt nem annyira gonoszak, mint más regényekben, inkább kapzsik. Szellemi irányítójuk, Flora Hawkes pedig azért érdekes, mert Greystoke -ék alkalmazottja volt.


Tarzan és az aranyszőrű oroszlán bemutatás


Jó sok szereplő van, ami a változatosságot növeli, és a feketék is sokfélék. Ezúttal furfangosabb észjárású, mohóbb fekete vezetők szerepelnek, akik megkeverik a dolgok állását. Pigmeusok először bukkannak fel a Tarzan regényekben, kicsit túlzás, hogy ennyire ismerik, s félik a majomembert.
A végén nagyon jók ezek a több szálas őserdei kalandok, amelyek hol egybefonódnak, hol különválnak. Annak is örültem, hogy Jane -nek is több szerepe van, valamint Korak, a fiuk is többször felbukkan. A dzsungel ura híresnek számít e kötetben a bennszülöttek között.
Egyszer még a nagy majmok is feltűnnek, és a kannibálok, valamint a különböző törzsek is tovább színesítik a cselekményt. Esteban Miranda története nem fejeződik be, innen folytatódik a hangyaemberekről szóló Tarzan könyvben.


Értékelés (saját tetszési indexem)
9
(0-értékelhetetlen, 1-büntetés, 2-borzalmas, 3-nagyon gyenge, 4-gyenge, 5-közepes, elmegy, 6-jó, 7-nagyon jó, 8-kiváló, 9-nagyon kiemelkedő, 10-abszolút csúcs)


Ha tetszett, nyomj egy lájkot, és/vagy g+, s ha szeretnéd, hogy mások is megismerjék, meg is oszthatod!


A cikk szerzői jogvédelem alatt áll – copyright © Eyn 2019.08.30. - engedély nélküli felhasználása, másolása tilos.


2019. augusztus 11., vasárnap

Tarzan a rettenetes, könyvajánló, könyvértékelés

Tarzan a rettenetes könyvajánló, könyvértékelés
Tarzan a rettenetes könyvajánló, könyvértékelésEdgar Rice Burroughs Tarzan a rettenetes regénye először az Argosy All-Story Weekly magazinban jelent meg sorozatként, 1921 elején. Ugyanazon év nyarán könyv formájában is kiadták, Tarzan the Terrible címen. Magyarországon 1988-ban adta ki az Ifjúsági Könyvkiadó. Ez a történet a Tarzan a vadember folytatása. A történet leírását itt olvashatod el.Tarzan a rettenetes könyvértékelés, jellemzés


A Tarzan a rettenetes regényt 1988 nyarán vettem, és nagy meglepetés volt a története. Ugyanis a megelőző regény, a vadember, csak év vége felé jelent meg, pedig az az előzmény. Persze ha nem számítjuk Farmer borzalmas Tarzan könyvét. Utóbbi az ő regényének történéseit 4 évvel későbbre helyezi, míg itt Burroughs csak 2 hónapról beszél az előző regény óta, tehát így sem lehet összeegyeztetni.


Tarzan a rettenetes saját rajz könyvből lerajzolva
Tarzan a rettenetes saját rajz könyvből lerajzolva


Meghökkentő és lebilincselő volt a történet, nem számítottam egy ilyen új világra. Nem is értettem ilyen ősidőkből itt maradt lények mit keresnek Afrikában. A csíkos oroszlán, a nagy majomember, a tor-o-don, és a gryf, amely az egykori triceratops maradványa, izgalmassá tette a könyvet. Az emberszerű, de szőrös és fekete waz-don -ok és a fehér ho-don -ok már kevésbé tetszettek állati farkaikkal.
A kalandok és izgalmak mellett, Lu-don, a főpap és ármányos szervezete teszi lebilincselően olvasmányossá a történetet. Nem csak az érzékeknek, de az intellektusnak is táplálékot ad ez a játszma. Pal-ul-don földjéről jó térkép is van, ami megkönnyíti képzeletben a térbeli elhelyezést.


Pal-ul-don térképe
Pal-ul-don térképe


Míg a könyv első részei inkább érdekfeszítőek és különlegesek, később a szereplők közti ármánykodások és csatározások kerülnek előtérbe. Időnként komikus és szellemes volt a főszereplő istenként való megjelenése. Ez kicsit emlékeztet arra, amikor kezdettől fogva a dzsungelbéli bennszülöttek tiszteletét kivívja.
A vége felé eléggé bőkezűen bánt az író a napokkal, néha kicsit nehéz összeegyeztetni a különböző szereplők idejét. A sok cselszövés, amit Lu-don és társai folytattak, eszembe juttatta A Mars istenei történetének mesterkedéseit.


Tarzan, Pal-ul-don saját rajz könyvből lerajzolva
Tarzan, Pal-ul-don saját rajz könyvből lerajzolva


A Tarzan a rettenetes regény végén még szótár is szerepel Pal-ul-don nyelvéből. Ez volt az első, csaknem teljes egészében egy másik népcsoportról szóló Tarzan könyv. Bár már itt is elrugaszkodott a szerző a realitástól, mégis, olyan jól megírta, hogy nem zavart annyira a dolog.


Értékelés (saját tetszési indexem)
8
(0-értékelhetetlen, 1-büntetés, 2-borzalmas, 3-nagyon gyenge, 4-gyenge, 5-közepes, elmegy, 6-jó, 7-nagyon jó, 8-kiváló, 9-nagyon kiemelkedő, 10-abszolút csúcs)


Ha tetszett, nyomj egy lájkot, és/vagy g+, s ha szeretnéd, hogy mások is megismerjék, meg is oszthatod!


A cikk szerzői jogvédelem alatt áll – copyright © Eyn 2019.08.11. - engedély nélküli felhasználása, másolása tilos.


2019. július 22., hétfő

Élve fogd el Tarzant! - könyvajánló, könyvértékelés

Élve fogd el Tarzant! - könyvajánló, könyvértékelés
Élve fogd el Tarzant! - könyvajánló, könyvértékelésPhilip José Farmer Élve fogd el Tarzant! című műve The Dark Heart of Time címmel, 1999-ben jelent meg Amerikában. De volt már egy előzménye 1997-ben Tarzan's Greatest Secret címmel. Magyarországon 2000-ben adta ki az Athenaeum kiadó.
A történet Edgar Rice Burroughs Tarzan a vadember című regényének eseményei után veszi fel a történetszálat.


Philip José Farmer - Élve fogd el Tarzant! - tartalom, történet


Tarzant egy feketékből és fehérekből álló csoport szeretné elfogni, ő azonban megneszeli a szándékot, és kilesi őket. Bár később elfog egy feketét, csak homályos utalásokat tud meg arról, kik és miért követik. Egy fehér elfogásával sem jut előbbre, ám felbukkant egy teremtmény, mely a dzsungelben még az ő számára is új.


Philip José Farmer: Élve fogd el Tarzant! – tartalom, történet


Kérdés, hogy miért akarják elfogni, és mi köze ennek egy amerikai milliomoshoz? Valahogyan úgy alakulnak az események, hogy a dzsungel ura is bajba kerül, és az üldözők ezt kihasználják.
Élve fogd el Tarzant! - könyvértékelés, kritika, elemzés


Már a regény elején találkozhatunk Kandoval, a hangyával, valamint a ndele harcosokkal. Farmer egyből 4 évet ugrik az időben, ami érthetetlen, mert a legutóbbi könyv eseményei óta alig telhetett el idő. Az ugyan rendben van, hogy itt már a háború végére (1918) kívánja helyezni az időpontot, de túl nagy az időlyuk a történésekben.
Tarzan közeledik a 30 -hoz, ami logikus az évszámot figyelembe véve, csakhogy ha így van, a fia nem lehetne már felnőtt. Márpedig a következő kötetben – ami ennek közvetlen folytatása - úgy jelenik meg, nem szólva a régebbi művekről. Nem véletlen, hogy Burroughs kerülte a konkrét évszámokat és életkorok megjelölését. Bár ebben a kötetben Philip José Farmer is említi a fiát, mint aki a háborúban harcol, s ezzel saját állításával kerül önellentmondásba. Hiszen ha az apja 30 lesz, ő hogy lehetne már felnőtt?
Farmer részletezi a majomember gondolatvilágát, filozófiáját is, ügyesen követve a nagy elődöt, bár néha túlzottan aprólékosan. Azt írja, 10 éves korában látott Tarzan először feketéket, ami nem stimmel, mert jóval később, lásd a Tarzan a majomember című könyvet.
Rejtélyes és meglepő volt ama bizonyos lény feltűnése az őserdőben. Eszembe jutottak az olyan Conan történetek, mint az Árnyak a holdfényben, vagy a Gwahlur fogai, melyekben szintén majomszerű teremtményekkel került szembe az izmos főhős.
Időnként gondolkodás nélkül gyilkoló harcossá vált a majomember ezen regényben. Ez még a „jogosság” fényében sem volt szimpatikus, és különbözik Burroughs Tarzan figurájától. Esetlenebbnek és sebezhetőbbnek is tűnt, mintha „valaki más játszaná” a szerepét.
Nem mondanám, hogy rossz a történet, mégis ezt mindig minden további nélkül félbehagytam. Burroughsnál viszont alig vártam, hogy újra olvashassam, mert együtt éltem a történettel. Itt hiányoztak a női szereplők is.
Ez a sok utalás arra, hogy Tarzan mindenféle bogarakat, rágcsálót kapdos össze útközben, melyeket befal, felesleges és visszataszító volt. Ami a földrengést illeti, Közép-Nyugat-Afrikában elég ritka, bár néhány vulkán van.
Az Élve fogd el Tarzant! könyvet olvasva néha hasonló reménytelenség fogott el, mint a Conan és a démonkapu regénynél, ahol úgy éreztem, nem jutunk sehova. Viszont az apró, fákon is közlekedő emberkék újak voltak, ha nem is reálisak, mégsem olyan civilizációk, melyeket Burroughs szokott belehelyezni Afrika területére.


Élve fogd el Tarzant! kritika, elemzés


Számomra túlzásnak tűnt, ahogy időnként megkínozta a „főhőst”, amit a kis embereknél történő szabadulási kísérletnél csináltatott vele, az pedig egy fantasztikus regényben is nehezen elképzelhető. A titkos térképen található, s később meglátogatott helyek elnevezései megpillantásaikor szinte Jack Vance Lyonesse világában éreztem magam.
Mégsem maradt el az „egyéb civilizáció” - ezeket a találmányokat Burroughsnál sem szerettem – Farmer ebben is teljesen feleslegesen utánozni akarta a nagy elődöt. Az elefánt „közlendőjének” mondatokba csomagolását is elhagyhatta volna.
A vége felé, amikor a kitalált népekhez ér a történet, csak nagy erőfeszítéssel olvastam tovább, mert egy marhaság az egész. Még a Kilimandzsárón talált leopárd tetem történetét is összeszövi a szerző a majomemberével, ami a Kilimandzsáró hava című könyvben/filmben szerepel.
Egy helyütt ezt írja elpusztult majmokról: „Tarzan letépte bőrüket, ujjával kikaparta belső szerveiket. Addig falt, amíg...” Ez nem normális. A szerző egy félőrültet csinál a dzsungel urából. Amikor azt a bizonyos kísértetvarangyot pillantjuk meg, nekem egyből a Mars hadurának a kutyája, Woola jutott eszembe.
Az volt az érzésem, Philip José Farmer felül akarta múlni Edgar Rice Burroughst. Ez helyett jócskán alul múlta. A fő téma, ami miatt üldözik a főszereplőt, egyáltalán nem logikus. Vannak utalások a gyémántos regényre és az örök élettel foglalkozóra is.


Értékelés (saját tetszési indexem)
5
(0-értékelhetetlen, 1-büntetés, 2-borzalmas, 3-nagyon gyenge, 4-gyenge, 5-közepes, elmegy, 6-jó, 7-nagyon jó, 8-kiváló, 9-nagyon kiemelkedő, 10-abszolút csúcs)

Folytatás: Tarzan a rettenetes


Ha tetszett, nyomj egy lájkot, s ha szeretnéd, hogy mások is megismerjék, meg is oszthatod!


A cikk szerzői jogvédelem alatt áll – copyright © Eyn 2019.07.22. - engedély nélküli felhasználása, másolása tilos.