2019. szeptember 8., vasárnap

Könyvek a halál utáni életről, túlvilág könyvekben

Könyvek a halál utáni életről, túlvilág könyvekben

Könyvek a halál utáni életről, túlvilág könyvekben
Könyvek a halál utáni életről, avagy a túlvilági létezéssel, halál utáni élettel foglalkozó, magyarul megjelent könyvek bemutatása ez a cikk. Érdemes utána elolvasnod a halál utáni életről szóló filmekről írt cikkemet is.
Nem szerepelnek itt a túlvilági létezésről csak hagyományból, vagy feltételezésekből gyűjtött eszmefuttatások, valamint a reinkarnációs könyvek, kivéve utóbbinál, ha szerves részét képezi. Kihagytam továbbá a nem a túlvilággal foglalkozó szellemvilági üzeneteket, vagy a más dimenzióbeli lényeket (pl. angyalokat) bemutató könyveket.


A következő 7 csoportba osztottam az itt szereplő könyveket:


Klinikai halálból visszatért, vagy hipnózisban történő beszámolók.
Saját személyes halálközeli élmények.
Médiumok általi közlések.
Magasabb szintű beavatottak, vagy látók általi közlések.
Magasabb szinten, dimenziókban élő lények leírásai.
Összefoglaló könyvek / vallási összefoglalók.
Egyéb túlvilággal kapcsolatos művek.


A könyveknél a megadott évszámok az eredeti kiadásra vonatkoznak. Alul egy listában felsoroltam a magyarul megjelent könyveket, csoportosítva. Van ami csak ott szerepel, de vannak, amik csak részben kapcsolódnak a témához, ezért nincsenek benne a listában sem.
Érdekes megfigyelni, milyen összetettek ezek a művek. Vannak köztük egészen egyszerűek „kezdőknek valók”, és olyanok is, amelyek metafizikai tudományos egyetemi színvonalúak. Sokukkal az a bajom, hogy nem tudják megkülönböztetni a lelket és a szellemet. A szellem örök, nem a lélek. A tévedés onnan ered, hogy a 869-es konstantinápolyi zsinaton önkényesen kivették a szellem -et az ember hármasságából, s ezzel együtt a Biblia fordításokból is.


Klinikai halálból visszatért, vagy hipnózisban történő beszámolók a túlvilágról, könyvekben


A német Thorwald Dethlefsen műve Élet az élet után címmel 1974-ben jelent meg. Ebben az előző életekkel is foglalkozott, mivel a hipnózisban vezetett embereket tovább vezette a múltba.
Az amerikai Raymond A. Moody orvosként tette közzé a klinikai halál állapotából visszatért emberek beszámolóit 1975 -ös könyvében. Az Élet az élet után bestseller lett. Ő további egy halom könyvet írt – köztük társszerzőként is – melyek nem csak a halál utáni élettel, de a reinkarnációval is foglalkoznak. 
Kenneth Ring munkája, az 1980-ban megjelent Halálközeli élmények, több szempontból is megerősíti Moody kutatásait.
Brian L. Weiss pszichiáterként ismerkedett meg Catherine -nel 1980-ban. Az alanya hipnózisban történő visszaemlékezései átvezették az életek közti létbe és előző életekbe. Ezeket az élményeket az Életek, mesterek című kötetben gyűjtötte össze, amelyet 1988-ban adtak ki. Későbbi könyveiben is a reinkarnáció, és túlvilági élet visszatérő téma. A 2000 -es megjelenésű, A mesterek üzenetei mintegy összegző, s egyben számos új tapasztalatot, más visszaemlékezéseket, médiumokat bemutató alkotás. Itt olykor művészien ábrázolja saját gondolatait, amely a bemutatott eseményekkel együtt mélyen megható.
Az élet a halál után könyv típusok egyik fő szerzője Michael Newton. Ő hatalmas ismeretanyagot halmozott fel az életek közti létbe hipnotikus regresszióval visszavitt alanyok által. Könyveiben részletes leírásokat kapunk a legkülönfélébb helyzeteiről a túlvilági létnek. Hátránya, hogy az alanyok korlátozott élmény és tudatszintjei miatt, csak addig juthatunk, amit ők láttak.
Sok azonosság van, viszont nem ártott volna Newtonnak átnéznie a régebbi beavatottak, vagy magasabb lények leírásait, így választ kaphatott volna sok kérdésére. Számomra furcsa volt és nem is normális dolog az érkező lelket, és a születendő testet két külön személyiségként kezelni. A lélek részt vesz valamennyire a test kialakításában, amelynek addig nincs önálló személyisége.


Túlvilági könyvek

Számos más leírásban olyanok szerepelnek, amik itt nincsenek, s amik itt vannak, sem azonosak minden személynél. Mindenesetre a Lelkünk útja sorozat így is lenyűgöző összegzés. A második kötetet magyarul két kötetben adták ki, a harmadik inkább hasonló munkát végző pszichológusoknak szól.
Hardy Péternek 2006-ban jelent meg a Halálból az életbe című műve. Ebben olyan alanyokat interjúvol meg, akik átestek halálközeli élményeken.
Theresa Cheung 2013-as Üzenetek a túlvilágról című művében odaát járt emberek beszámolói által válaszol sok kérdésre, mely felmerül bennünk.Saját, személyes halálközeli élmények könyvekben


Betty J. Eadie saját élményéből írta az 1992 -ben kiadott Átölel a fény című könyvet, mely bestseller lett.
Jankovich Istvánt először a Nulladik típusú találkozások műsorban láttam. Déri János mutatta be őt, mint olyan embert, aki egy súlyos baleset által járt odaát. Az ő könyve Túléltem a halálomat címmel jelent meg, 1992-ben, s a halálból visszatért emberek beszámolói közül az egyik első ismertebb magyar mű.
Müller Pétertől a Kígyó és kereszt című könyvre emlékszem 1992 -ből. Nem tett rám mély benyomást, de fontos mű a személyesen megélt tapasztalatokról. Folytatásként született meg a Lomb és gyökér - sok mindenre választ adva – egy évvel később. Ide sorolható még a 2016 -os Aranyfonál - Kapcsolat a szellemvilággal című alkotása is.
A 90-es években a reiki mester Kun Istvánnak több remek könyve megjelent főleg a keleti gyakorlati és metafizikus tudásról. A Szellemvilág két kötete saját kapcsolata a „túloldallal”.
Dannion Brinkley személyes élményeiről szól az 1994-ben kiadott Megváltott a fény című mű. Ő egy sor általa tapasztalt tudásanyagot is közvetít, melyek a felsőbb lét mellett, személyes tanulságokat tartalmaznak. Belőle készült a Megmentőm a fény című film is, lásd a cikk elején ajánlott írást a halál utáni filmekről. 
Anita Moorjani 2012-es műve, a Meghaltam, hogy önmagamra találjak egy reménytelennek tartott rákbetegségből való visszatértét örökíti meg. Az ő helyzete szó szerint reménytelenül rossz volt, a rák annyira elburjánzott. Amit viszont odaát tapasztalt, attól képes volt újraépíteni önmagát.
Könyvében rendkívül gyakorlatias tanácsokat ad, és olyan tiszta tudással szól egyszerű nyelven, hogy bámulatos. Amit átélt, az sokban emlékeztet Elisabeth Haich beavatására.


Médiumok általi közlések a másvilágról, könyvekben


Rosemary Brown esete egészen különleges, ő mint zenész, elhunyt nagy zeneszerzők túlvilági szerzeményeit írta le. Ezek a szerzők általa küldték eme műveiket, s így információkat is szerzett a másvilágról. Ezeket az élményeket a Hangok a túlvilágról című műben jelentette meg 1971-ben.
Neville Randall Élet a halál után könyv tartalmát a 90-es évek első felében olvastam. Ez a mű 1975-ben jelent meg először, és médiumi közlések alapján, számos elhunyt lélek beszámolója ottani életéről. Amellett, hogy nagyon érdekes, egyben olvasmányos is, bár többnyire csak az asztrális síkon tartózkodó lelkek élményeiről esik szó.
Mary T. Brown -nak már gyermekkora óta olyan látomásai voltak, amelyek elvezettek a túlvilág megismeréséhez. A halál utáni élet című műve 1995-ben jelent meg. 
Sylvia Browne amerikai író és médium az Élet a másvilágon című, 2000-ben megjelent művében mutatja be az odaátról származó látomásait, tapasztalatait.
  Neale Donald Walsch intuitív műve, az Istennel az öröklétben, mesterien válaszolja meg az emberi „túl-lét” kérdéseit. Kihagyhatatlan a másvilággal foglalkozó művek közül. Az egyetlen, ami kételyes volt számomra, ha az emberi szellem már mindent végigjárt, miért is kezdené elölről?
 

Médiumok általi közlések másvilágról könyvekben

Barry Eaton -tól a Túlvilág – A halál utáni élet titka 2011 -ben jelent meg, először Ausztráliában és Új-Zélandon. Médiumként az odaát levőkkel folytatott beszélgetéseiből alkotta meg a szellemi világról szóló könyvét, amelyet két másik követett.
Laura Lynne Jackson könyve, A fény, ami összeköt 2015 -ben jelent meg. Laura az eltávozottakkal kommunikál, főleg gyermekekkel, és közvetíti a mondandójukat családtagjaikkal. A könyvben számos megható történet van, és olyan embereket ért döbbenetes meglepetés, akik egyáltalán nem hittek a másvilág létezésében.


Beavatottak és látnokok leírásai a halál utáni életről


Emmanuel Swedenborg, a svéd látnok, érzékfeletti képességei által jutott tudáshoz, és szellemvilági lényekkel vette fel a kapcsolatot. Számos leírást adott a másvilági létezésről az 1700-as években, ezek egyike a Menny és pokol című kötet.
Az 1800-es évekből Helena Blavatsky, a Teozófiai Társulat megalapítója magas szintre fejlődött látó képességekkel, és utazásai során szerzett okkult tudással volt megáldva. Ő több művében is érinti a szellemvilág berendezését.
Annie Besant a Teozófiai Társulat egyik fő tagja szintén több művében érinti a túlvilági lét részleteit. Az ősi bölcsesség című 1897-es művében bemutatja a túlvilági szinteket, és azok működését.
C.W. Leadbeater, a Teozófiai Társulat tagja, bár jókora tudással rendelkezett, néhány kétség is merül fel iránta, főleg mivel az 1900 -as évek elején – Annie Besant -tel együtt – az indiai Krisnamurtit Krisztus hordozójaként akarta feltüntetni. A Túlvilág című könyve részletes leírást ad az ottani világokról és lényekről, de az Élet a halál után is ide tartozik.
Rudolf Steiner több művében és előadás sorozatában is részletesen leírja a túlvilági létet és fejlődést. Ezek közül az Élet a halál és az újraszületés között című könyv az, amely teljes egészében ezzel foglalkozik. A bolygókkal, valamint az emberiségfejlődéssel és vezetőkkel való kapcsolatát is érinti a szellemvilágnak.
A Sorsalakítás és élet a halál után című, berlini előadás sorozatból készült mű is pont idevágó, valamint A világ és az ember című előadások is leírják az ember szellemvilágbeli útját. . Ezen kívül a Rózsakeresztesek teozófiája, A szellemtudomány körvonalai, Makrokozmosz és mikrokozmosz, A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata II. kötetekben szintén foglalkozik a témával.  
Paul Brunton Az önvaló bölcsessége című, elképesztően következetes metafizikai művében a szellemvilág ismertetésére is kitér. A könyv szelleméhez igazodva kiderül, hogy a túlvilág tapasztalása is a tudatszint függvényében eltérő az egyének között.
Lobszang Rampa, a Tibetből származó beavatott könyvei is részben érintik a túlvilágot. Az ő trilógiájáról itt olvashatsz: Lobszang Rampa – harmadik szem könyvek
A Kyriacos C. Markides könyveiben bemutatott Stylianos Atteshlis, ismertebb nevén Daszkalosz számos előadásában bemutatta az asztrális és mentális világokat, melyeket saját tapasztalatából ismert, és rendszeres látogatója volt. Erről bővebben olvashatsz az előző cikkben: A ciprusi mágus trilógia
 


Magasabb szinten, dimenziókban élő lények beszámolói a szellemvilágból


A Jane Roberts által közvetített Seth jócskán túlmegy az általában ismert felsőbb szférák ismertetéseinél. Ő sokdimenziós, számtalan lehetséges és párhuzamos univerzumokból álló, különféle energiákból létrejött világokkal ismertet meg. Több könyvében is érinti a szellemvilágot, részletesebben itt írtam róla: A Seth könyvek


Összefoglaló könyvek a szellemvilágról


Arthur E. Powell a teozófus tudás összegzésével írta meg műveit az ember szellemi testeiről, a 20. század első felében. Különösen Az asztrális test, A mentális test, A kauzális test és én című műveiben mutatja alaposan be az ezen testekhez tartozó világokat is.
Howard Murphet 1990-es Túl a halálon című műve egy kiváló összefoglaló a témáról. Több nézőpontból és minden szintet bemutatva közli az addig összegyűlt tudást, s ezzel kiemelkedik a hasonló könyvek közül. Számos médiumi, beavatottaktól származó, és klinikai eseteket gyűjtő művet, tanulmányt, ismeretet összegez. Így az élet a halál után könyv típusok egyik legjobbja.

Összefoglaló könyvek túlvilágról

Szabó Judit 2000-es könyve a Hazatérés – A lélek útja a halál után, sok spirituális tant és dokumentált eseteket összegezve mutatja be a másvilági létet.
Philip C. Almond a régi tanok ismeretéből és későbbi látók felfedezéseit is összegyűjtve ismerteti, amit az emberek külsőleg tudhattak a halál utáni életről. Mindezeket a 2016-ban megjelent Élet a halál után – A túlvilág rövid története című kötetében olvashatjuk.


Vallási összefoglaló könyvek a túlvilágról


A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupáda Születésen és halálon túl című műve a hindu vallás illetve Krisna Tudat őstárából merítve mutatja be az élet utáni utat.
Az Egyiptomi halottaskönyv már igényel némi okkult spirituális ismeretet az értelmezéséhez. A Tibeti halottaskönyv szintén nem kispista, az elhunyt lélek útját kíséri.


Egyéb túlvilággal kapcsolatos művek


Sant Kirpal Sing indiai spirituális tanító 1955-ben írta Az élet és a halál misztériuma című összegzését, melyet 1994-ben kiegészítve adtak ki. Ebben a halál központi téma, és főleg a „Mi történik a halál után” című hosszú fejezet foglalkozik ezzel.
Elisabeth Kübler-Ross rövidebb kötete, A halál mint ragyogó kezdet, a másik oldalra való belépéssel, a halál pillanatával foglalkozik.
Ted Andrews a Találkozás a szellemvilág lényeivel című kötetében összefoglalja a szellemvilággal és a lényeivel való kapcsolatteremtés technikáit.
Balogh Béla a 2002-es, A végső valóság című könyvében, néhány fejezetben a másvilágot is bemutatja.
Gazdag László Van élet a halál után? című műve tudományos szempontból közelíti meg a kérdést, s sok más, kapcsolódó témával egyetemben.
A holtak köztünk járnak című könyv a megszállottságról szól, amikor túlvilági személyek nem távolodnak el a fizikai világtól hanem egy személy testét használják részben, vagy akár birtokolva.
A Robert Lawson néven író magyar szerző regényeiben többször is érinti a túlvilágot. Az Odaát című 2017-es alkotása valóban odaát játszódik, s megszívlelendő eseménysorral, szellemi tudással gyarapít.
A Thomas Brown nevű szerző Szellemvilág című könyvében a túlvilág kérdését járja körül, a számtalan dokumentált eset fényében.

Ha komolyabban foglalkoztat a téma, olvasd el a Halál utáni élet, szellemvilág cikkem a weboldalamon, amely a halálon túli lét összes szféráját, és magasabb dimenziókat mutatja be.Halál utáni élettel foglalkozó könyvek listájaKlinikai halálból visszatért, vagy hipnózisban történő beszámolók


Thorwald Dethlefsen – Élet az élet után 1974
Raymond A. Moody – Élet az élet után 1975
George G. Ritchie – Visszatérés a holnapból 1978
Kenneth Ring – Halálközeli élmények 1980
Raymond A. Moody, Paul Perry – Fény a kapun túl, A fényen túl 1988
Brian L. Weiss – Életek, mesterek 1988
Michael Newton – Lelkünk útja I. 1996
Michael Newton – Lelkünk útja II. 2000 (magyarul II. és III. kötet)
Brian L. Weiss – A mesterek üzenetei 2000
Michael Newton – Lelkünk útja III. 2004 (magyarul IV. kötet)
Hardy Péter – Halálból az életbe 2006
Theresa Cheung – Üzenetek a túlvilágról: Hiteles történetek 2013
Saját halálközeli élmények személyes bemutatása


Betty J. Eadie – Átölel a fény 1992
Jankovich István – Túléltem a halálomat 1992
Müller Péter – Kígyó és kereszt 1992
Müller Péter – Lomb és gyökér 1993

Raymond A. Moody, Paul Perry – Kedves kísértetek 1994
Dannion Brinkley, Paul Perry – Megváltott a fény 1994
Kun István – Szellemvilág I. 1995
Kun István – Szellemvilág II. 1996
Müller Péter – Aranyfonál: Kapcsolat a szellemvilággal 2016
Anita Moorjani – Meghaltam, hogy önmagamra találjak 2012


Médiumok közvetítései


Rosemary Brown – Hangok a túlvilágról 1971
Neville Randall – Élet a halál után 1975
Mary T. Brown – A halál utáni élet 1995
 
Sylvia Browne – Élet a másvilágon – Egy látnok túlvilági utazása 2000
Neale Donald Walsch – Istennel az öröklétben 2006 
Barry Eaton – Túlvilág – A halál utáni élet titka 2011 
Laura Lynne Jackson A fény, ami összeköt 2015
Beavatottak és látnokok leírásai


Annie Besant – Az ősi bölcsesség 1897
Emmanuel Swedenbrog – Menny és pokol 1758
Helena Blavatsky művek egy része
C. W. Leadbeater – Élet a halál után 1916
C. W. Leadbeater – Túlvilág

Rudolf Steiner – Rózsakeresztesek teozófiája 1907
Rudolf Steiner – A szellemtudomány körvonalai 1909
Rudolf Steiner – Makrokozmosz és mikrokozmosz 1910
Rudolf Steiner – Élet a halál és az újraszületés között 1912-1913
Rudolf Steiner – Sorsalakítás és élet a halál után 1915
Rudolf Steiner
– A világ és az ember szellemi megismerésének alapelemei 1919
Rudolf Steiner – A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata II. 1924
Paul Brunton – Az önvaló bölcsessége 1943
Kyriacos C. Markides – A ciprusi mágus 1985
Kyriacos C. Markides – Hódolat a Napnak 1987
Kyriacos C. Markides – Lángoló szív 1991
Lobszang Rampa – A harmadik szemtől a testelhagyásig 1960
Magasabb szinten élő lények leírásai

Jane Roberts – Seth megszólal 1970
Jane Roberts – Seth könyve: A lélek örök érvényessége 1972
Jane Roberts – A személyes valóság természete 1974
Összefoglaló könyvek


Arthur E. Powell – Az asztrális test 1926
Arthur E. PowellA mentális test 1927
Arthur E. Powell – A kauzális test és én 1928
C. W. Leadbeater, C. Codd, G. Hodson – A halál kapuján túl
Howard Murphet – Túl a halálon 1990
Szabó Judit – Hazatérés – A lélek útja a halál után 2000
Élet a halál után – A túlvilág rövid története 2016
Vallási összefoglalók


Egyiptomi halottaskönyv
Tibeti halottaskönyv
Vajon a jelenlegi élettel mindennek vége? 1977
A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupáda - Születésen és halálon túl 1992
Egyéb túlvilággal kapcsolatos művek


Sant Kirpal Sing – Az élet és a halál misztériuma 1955/1994
Elisabeth Kübler-Ross – A halál mint ragyogó kezdet 1984
Ted Andrews – Találkozás a szellemvilág lényeivel – Kapcsolatfelvétel a láthatatlan dimenziókkal 1992
Balogh Béla – A végső valóság 2002
Gazdag László – Van élet a halál után? 2012
Robert Lawson – Odaát 2017
Thomas Brown – Szellemvilág 2017 (?)
Paul Misraki – A halál utáni élet
Richrd Steinpach – Hogyhogy élünk a halál után
Kenneth King – A halált átélni, az életet megnyerni
A holtak köztünk járnakHa tetszett, nyomj egy lájkot, s ha szeretnéd, hogy mások is megismerjék, meg is oszthatod!


A cikk szerzői jogvédelem alatt áll – copyright © Eyn 2019.09.08. - engedély nélküli felhasználása, másolása tilos.

Nincsenek megjegyzések:
Write megjegyzés