2021. augusztus 3., kedd

A végzet lándzsája könyv ajánló, bemutatás, üzenete

A végzet lándzsája könyv ajánló, bemutatás, üzenete

 

 

A végzet lándzsája könyv Trevor Ravenscroft 1973 -as műve. Ez a könyv Hitler és a nácizmus okkult hátterével, valamint a lándzsához kapcsolódó spirituális hatásokkal foglalkozik. Magyarországon 1993 -ban jelent meg az Édesvíz Kiadónál.
Mi a végzet lándzsája?A Krisztus lény keresztre feszítése végén egy római centurio döfte a lándzsát a megváltó oldalába. Mindezt azért tette, hogy a szokásoknak engedvén ne törjék szét a keresztre feszített csontjait, a latrokhoz hasonlóan. Gaius Cassius ezután Lándzsás Longinusként lett ismert, és áttért a keresztény hitre.

Ez a lándzsa – vagyis ami maradt belőle – sok helyen megfordulva, a bécsi Hofburg kincstárban kötött ki. Ide járt megigézetten szemlélni az ifjú Adolf Hitler is, és egyik ismerőse, Walter Johannes Stein. Míg egyiküket világuralmi törekvésekhez sarkallta, másikukat a szellemi fejlődés útjára indította.

A végzet lándzsája könyv bemutatás, lényegeEz az a könyv, amelyről mindig szerettem volna cikket írni, de sosem jutottam el oda összetettsége miatt. Olyasmit pótol, amit a második világháború óta a fő hatalmak nem tettek meg. Sőt, inkább eltitkolták az emberiség elől. Puszta pszichológiai okokkal magyarázták a fasiszták borzalmas gaztetteit, még csak véletlenül sem akarván mögéjük látni.

Hitler és társai azért voltak képesek ekkora hatalomra, és pusztítás véghezvitelére, mert sötét szellemi hatalmak segítségét bírták. Mindaddig, míg ezeket letagadjuk, mint nem létezőt, az emberiségnek esélye sincsen szembeszállni velük, s a kísérteties események újra és újra felbukkannak a történelemben. Már Edgar Cayce is jelezte, hogy a szellemi tények tagadása nem mentesít a felelősség alól.

Ma már könnyű ezt letagadni, hisz az embereket gyermekkortól kezdve arra „idomítják”, csak azt higgye el, amit a szemével lát, s minden mögött fizikai okokat keressen. Csakhogy ez a totális vakság, amely éppen azon szellemi hatalmak kezére játszik, melyek nem vettek részt a második világégésben.

Az ahriman-i lényiségek ezek, amelyek az anyag kizárólagosságával hipnotizálják az embert, a száraz, lélektelen tudomány és számok fókuszával. Az ő céljuk az, hogy az ember teljesen elfeledkezzen lelki-szellemi mivoltáról, csak a fizikai testével és érzékeivel azonosuljon.

A náciknak a luciferi lényiségek segítettek, akik a fanatizmus felé hajtanak, felébresztik az ember tudatalattijában rejlő vad ösztönöket és vágyakat. Hitler hagyta önmagán átáramolni ezeket az erőket, s ezáltal szónoklatai hipnotikusan hatottak a népre.

Az ahriman-i és a luciferi lényiségek pontos mibenlétét és működésüket elolvashatod az arról írt cikkemben. Ugyanakkor nem lehetett volna megállítani a pusztítást, ha nincsenek jelen a jó erők olyan emberi személyiségekben, akik a Krisztusi vonalat képviselik a Földön.

 

A végzet lándzsája könyv lényege

 

Utóbbi alatt nem valami vallásosságot kell érteni, hanem olyan fajta tudatosságot, mely szabad akaratból, és tudatos megismerésből képviseli az emberi szellemet. A végzet lándzsája könyv részletesen felfedi ezen dolgok hátterét.

Ez volt az a könyv, amelynek hatására megvettem a Hogyan jutunk magasabb világok megismeréséhez című művet, és a többi Rudolf Steiner könyvet. A szerző, Trevor Ravenscroft felkereste Walter Johannes Stein -t, aki az egyik tanácsadója volt Churcillnek okkult ügyekben, a világháborúban.

Stein az antropozófusokhoz tartozott, és Ravenscroft a követője lett, valamint befejezve azt a küldetést, amit Stein a halála miatt nem tudott, megírta ezt a könyvet. Általa egy olyan Hitler kép rajzolódik ki előttünk, melyről a történelem javarészt hallgat, vagy csak célozgat rá, de kínosan kerüli a részleteket.Trevor Ravenscroft – A végzet lándzsája bemutatás


Olyan sok ide tartozó témát érint a könyv, hogy csak válogatva említek belőlük. Végig vonul a művön egy csodás vonal, amely a grál szimbólumával, és az egyén beavatásával foglalkozik. Mindez arról szól, az emberi lény hogyan képes megnyitni fokozatosan saját magasabb érzékelőszerveit, s ezáltal a szellemvilág tanújává lenni.

Akinek megvan hozzá a türelme, kitartása, és kellő egyensúlya, eljuthat odáig, hogy megpillantja az univerzum emlékezetének is hívott akasha krónikát. A különböző emberi erények, és több olyan tulajdonság, melyek az energiaközpontok jó működésére hatnak, segítik az egyén erre való előkészítését.

Vannak azonban csábító, rossz utak, amelyek bizonyos fokig és ideiglenesen bepillantást engednek a szellemi valóságokba, azonban nagy áruk van. Ilyenek bizonyos növényi szerek és kábítószerek használata, vagy olyan szertartások (fekete mágia), amelyek erővel kiemelik az emberi szellemet a testből.

A végzet lándzsája könyvben le vannak írva azok az események, a nácik, és a hozzájuk hű csoportosulások hogyan léptek kapcsolatba ilyesmikkel. Valamint szó esik azokról a szervezetekről és utakról is, amik a helyes, egészséges szellemi-lelki fejlődés által növelik a tudatosságot.

Utóbbi utak képviselőinek egyik leghűbb képviselő szervezete a rózsakeresztesek voltak, évszázadokon át. A 20. században a Rudolf Steiner által képviselt szellemtudomány emelte magasabb szintre ezt a tudást, összekapcsolva a korszaknak megfelelő emberi tudással.

A könyvben van egy hosszú fejezet, mely részletesen bemutatja, hogyan pillantotta meg Steiner az akashában a golgotai események valós hátterét. Azt is megismerhetjük, a lemuriai ember, majd később az Atlantisz világában élő kiválasztottak fejlődése után hogyan jutott el az emberiség addig, hogy már csak az 5 külső érzékszervére támaszkodott.A könyv üzenete


Ha valaki nem ismeri ezeknek az eseményeknek az okkult hátterét, sohasem értheti meg igazán, miért kellett ezeknek a dolgoknak megtörténniük. A háborúk és egyéb nagy változások közvetlen eredményei egyes múltbeli cselekedeteknek, melyeket az emberek tettek egy előző testben. Mindezen folyamatok mikéntje részben, egyéni szinten, regény módon is ábrázolásra került például A vörös oroszlánban.

 

 

A végzet lándzsája üzenete

 

A lándzsát a földi uralkodók a hatalmuk biztosítása, vagy hódításaik miatt akarták birtokolni. Pedig minden hatalomnak, amely csupán az ego érdekében van és nem szolgálat, ára van, egyéni és állami szinten is, ami sohasem marad kifizetetlenül.

A könyvből több evangéliumi misztériumra is fény derül, mint például ki volt Lázár, s hogy a feltámasztása egy beavatási esemény során történt. Szó esik a Hitler és Himmler között fennálló szellemi viszonyról, mely mögött a luciferi intelligencia bújt meg.

Megtudjuk miért szenvedte el az európai zsidóság ezeket az iszonyatos eseményeket, s mi állt a nácizmus filozófiája mögött valójában. Fanatizmusukban elképesztő dolgokat tettek, tudományos kísérletekkel akarták őrült faji terveiket megvalósítani.

Roppant érdekes a végzet lándzsája kalandos útja is, mely mintegy kellékként, vagy összefogó szálként szolgál eme műnek. A legfájóbb, hogy mind a mai napig főleg csak a külsőségekről esik szó ezen dolgok kapcsán, a valódi jelentőség elfedésre kerül „tudománytalan misztikusság” néven megbélyegezve. Ezzel elősegíti az ahriman-i erők célját; az ember maradjon vak szellemi útján.
A cikk szerzői jogvédelem alatt áll – copyright © Eyn 2021.08.03. - engedély nélküli felhasználása, másolása tilos.Ha tetszett, nyomj egy lájkot, s ha szeretnéd, hogy mások is megismerjék, meg is oszthatod!

Nincsenek megjegyzések:
Write megjegyzés