2019. november 26., kedd

Rudolf Steiner Magasabb világok megismerése könyv

Rudolf Steiner Magasabb világok megismerése könyv

Rudolf Steiner Magasabb világok megismerése könyv
Rudolf Steiner magasabb világok megismerése könyve „Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez” címmel, 1904-ben jelent meg először.
Német nyelven Wie Erlangt Man Erkenntnisse der Hoeheren Welten? címen csak a szerző életében 11 kiadást ért meg. Angol nyelvterületen Knowledge of the Higher Worlds and Its Attainment és The Way of Initiation or How to Attain Knowledge of the Higher Worlds, valamint Initiation and Its Results címeken is kiadták.
Magyarországon Magasabb világok megismerésének útja címmel is megjelent, amelyben szerepel a Függelékek a 8.-11. kiadáshoz szerzői megjegyzés. Nekem a 90-es években a Jáspis kiadó által megjelentetett változat van meg – az eredeti címmel – amely az 1918 -as kiadás előszavával kezdődik.Magasabb világok megismerése könyv tartalom


A könyv több tanulmány összefoglalója, mely Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez címmel, 1904-től kezdődően, számos alkalommal lett kiadva. Bemutatja a magasabb világok érzékeléséhez szükséges, szellemi érzékszervek kifejlesztésének módszerét.
A szerző megadja az általa előkészítésnek, megvilágosodásnak, és beavatásnak nevezett folyamat gyakorlatait. A könyv további részében részletesen szól a fejlődéshez szükséges szempontokról, azon feltételekről, melyek szükségesek a sikeres továbblépéshez.


Magasabb világok megismerése könyv tartalom


Bemutatja az érzékfeletti érzékelés fejlesztésének hatásait az élet más területeire és instrukciókat ad ezek kezelésére. Szó esik arról, milyen tulajdonságok és jellemzők hozzák működésbe az energiaközpontok szirmait. Utalásokat kapunk arról, mi történik a szellemi fejlődés bekövetkezte során.Steiner – Magasabb világok megismerése bemutatás, ajánló


A Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez mindenképpen életem legfontosabb könyvei közé tartozik. Nem ajánlom bárkinek, csakis azok vegyék kézbe, akik nyitott szellemmel készen állnak arra, hogy önmagukon átutazva, világunk számos más dimenzióját is megpillantsák.
A kíváncsiság nem elég indok, a mű azoknak szól, akik életükben azon a ponton tartanak, hogy meg akarják látni a látható világ mögötti erők, lények és törvények valóságát, és ehhez kellő türelemmel is rendelkeznek. Ez komoly könyv, mindazonáltal kevésbé értékelhető azok számára, akik csak az anyagias tudományban, illetve a kézzel fogható dolgokban hisznek.
Ettől függetlenül a műben számos olyan javaslat van, mely bármely ember életét jobbá teheti. Hiszen az ott felvázolt jellemtulajdonságok egyben jobb, fejlettebb emberré is tesznek. Meg kell mondani, hogy a gyakorlatok a járatlan ember számára meglehetősen szokatlanok, és nagy valószínűséggel türelme sem lenne hozzá.
Mégis, ezek – mivel a gondolkodás, akarat és érzés erőire meghatározott módon hatnak – inkább a nyugati ember számára valók, mint például a jóga útja a megvilágosodáshoz. Nem hoznak azonnal eredményt, és a hatásuk is nagyban annak függvénye, hogy adott egyén egyébként hol tart szellemi-lelki fejlődésében.
Talán némely embereknek néhány hónap, másoknak sok év, míg jelentősebb élményekhez jutnak. Mégis ezen az úton egyetlen lépés sem vész kárba, mert a megszerzett képességek nem vesznek el. Bármifajta sürgetés, sietség csak letérítene az útról és rossz irányokba vihetne.
Bár lehetséges ilyen élményekhez jutni – például hallucinogén növények alkalmazásával – ha az egyén nincs megfelelően felkészítve, tudaterői nem elég acélosak, megvilágosodás helyett inkább megzavarodik. Elvileg A szabadság filozófiája műnek az olvasása is egy lépés már ezen az úton, de az tényleg csak kis rétegnek szól.
A magasabb világok megismeréséről szóló könyvet az első – 90-es évek közepe utáni - olvasás után, még számtalanszor elő vettem. Ez nem olyan, mint egy regény. Itt valóban minden egyes szónak jelentősége van, és érdemes többször végigmenni a fontos pontokon.
Az ember először nem figyel oda jól, még újak neki a fogalmak és leírások. Később aztán egyre többet meg lehet érteni belőle, s a gyakorlatok által az értelme is megnyiladozik a világ szemlélésében. Ha az érzékfeletti látásban nem is annyira, de a jellembeli és egyéb tulajdonságok fejlesztésében előre jut az olvasó, máris mélyebben érti és éli meg a tartalom lényegét.
Aki arra számít, hogy ez egy mágikus könyv, amellyel a túlvilágba láthat, csalódni fog. A szerző életútját ismerve világos kell legyen, a tudatosság csakis alapos józanság mellett, énünk, s belső tulajdonságaink állhatatos fejlesztésével fejleszthető.
Különösen tetszett az egyes energiaközpontok aktivizálásához, szellemi látószervvé válásához szükséges személyiségtulajdonságok leírása. Sok mindent összekapcsoltam saját életbeli tapasztalataimmal, s világossá vált előttem, miért működtek egyes dolgok olyan könnyen, míg mások nem.
Számos ponton azonosságot fedeztem fel a Castaneda életében és munkásságában történő energetikai fejlődéssel, noha ott teljesen más körülmények játszottak közre. Ez persze nem véletlen, az ember energetikai testei a látók számára mindenütt ugyanolyanok, leszámítva az egyéni jellegzetességeket.


Steiner – Magasabb világok megismerése bemutatás


A mai világban ez a mű különösen érték, mivel társadalmunk világnézet kérdésében kettészakadni látszik. Egyrészt ott van a külsődleges tudományra alapozó iskolákon felnőtt, csak a fizikai műszereknek hívő ember, másrészt a vallások, vagy valamilyen spirituális irányzat által motivált egyén. A legkevesebb a saját megismerés által, a lét titkaiba hatoló szellem.
Ebben közrejátszik az a hiedelem, hogy ez nem lehetséges, a teljes elutasítás, vagy a vallásos hit is, ezek mindegyike elzárja a lehetőségét önmaga beavatásának. Pedig a mindenség legnagyobb titkaiba önmagunkon keresztül jutunk – más út nincs – a külsődleges segítségek csak eszközök.
Míg az Egyiptom beavatási útját végigjáró neofita súlyos következményekkel járó, nehéz próbákon esett át, a mai ember számára a mindennapi élet a kihívás. Ezt a művet csak teljesen nyitott elmével és tiszta szívvel érdemes olvasni, a benne foglaltakat pedig az önmegismerésre használni. Ha így teszünk, jobb polgárává válunk a világnak, ha csak a kíváncsiság, vagy egoista célok elérése vezet, fejlődésünk megtorpan, s felesleges terhet vesz magára.
A gyakorlatok, s a könyv által felvázolt életmód közelebb visz a „Miért vagyok” kérdés megválaszolásához, melyhez külső úton csak féligazságokon jutnánk. Más könyvekkel ellentétben, ezen könyv tartalmáról nem jó beszélni másokkal, kivétel, akik szintén belső indíttatásból olvasták, s hasonló úton járnak. Viszont jobb, ha a fejlődésben előrébb vannak, amikor szavaikat már egy belső bölcsesség kormányozza, s csak annyit és úgy közölnek, ami éppen megfelel jelenlegi tudatszintünknek.


(ctrl + P – mentés pdf -ként - mentés)


Ha tetszett, nyomj egy lájkot, és/vagy g+, s ha szeretnéd, hogy mások is megismerjék, meg is oszthatod!


A cikk szerzői jogvédelem alatt áll – copyright © Eyn 2019.11.26. - engedély nélküli felhasználása, másolása tilos.

Nincsenek megjegyzések:
Write megjegyzés