2016. május 20., péntek

Carlos Castaneda könyvek magyarul, sorrend, tolték tudás

Castaneda könyvek


Carlos Castaneda könyvek magyarul, sorrend, tolték tudás


Carlos Castaneda könyvek magyarul


Carlos Castaneda könyvek a 90-es évek óta egyik legkedveltebb részét alkotják a spirituális regény könyvgyűjteményemnek. A Castaneda könyvek azon könyvek közé tartoznak, amelyek különlegessége miatt rendszeresen és örökké visszatérő olvasmányaim.Carlos Castaneda művei valami elképesztően egyediek, semmilyen más hasonló irodalomhoz nem tudnám közvetlenül kapcsolni. Bár a spirituális regények kategóriába sorolom, az általában ismert spirituális irodalom korlátain minden tekintetben túllépő alkotásokról van szó. 
A Carlos Castaneda könyvek lenyűgözően őszinték, gyakorlatiasak, elképesztőek, és átvisznek egy másik világba, amely ámulatba ejt és örökre megfog. Mert az a világ valójában a mindennapi világunk mögött rejtező szellemi birodalom, amelyben a hétköznapi ego csak szárnyaszegett madár módjára csapong.A Castaneda könyvek egyedisége, Don Juan és a tolték tudásvilág


A Carlos Castaneda könyvek pdf formájában is felbukkantak már. Nekem megvan mind nyomtatott könyvként, s évről-évre visszatérő látogatói olvasmányaimnak. Ezek nem egyszerűen könyvek, rendkívüli természeti erő és nagyon mély bölcsesség rejlik bennük. Castanedát olvasni különleges élmény. Úgy is, mint szórakoztató regényt, és úgy is, mint útkereső, igazságok után kutató élménybeszámolót. Egyszerre kikapcsolnak és átemelnek egy magasabb szellemi dimenzióba.
Don Juan szavai, tanítása olyan közvetlen stílusban és mégis nagyon mély értelműen adják át az első kézből tapasztalt „sámáni” tudást, amit sehol máshol nem találhat meg az olvasó. Szándékosan idézőjelbe tettem a sámán szót, mert csak azért használtam, hogy valahova besoroljam, de Don Juant és társait, nem lehet semmilyen kategóriába sorolni. Ők az ősi tolték tudásvilág utolsó megmaradt képviselői voltak, akik úgy manipulálhatták (volna) a körülöttük lévő valóságot, ahogy akarták, de éppen tudatossági szintjük miatt nem volt szükségük erre.Carlos Castaneda könyvek


Száz cikk is kevés volna ahhoz, hogy a Castaneda könyvekben található, nagyon sokrétű tudásnak, és Don Juan tanításainak a lényegét átadjam, de ez nem is célom. A Carlos Castaneda könyvek olyan egyedi hangulattal
rendelkeznek, ami magába szív, s ha valaki hozzászokott, mindig vágyni fog rá, mert szellemét erővel tölti fel.
Aki először vesz kézbe egy Castaneda könyvet, az azonban ezt semmiképp ne várja el, mert minden bizonnyal szokatlan, és furcsa lesz számára. Sőt, sokszor nem is érti, mert teljesen különbözik más könyvektől. Először számomra is teljesen idegen és fura volt. De ahogyan beléjük merültem és többször elolvastam, egyre mélyebb szinteken értettem meg, és a hétköznapi életemre is nagy hatással voltak.


 


A Carlos Castaneda könyvek sorrendje, listája, bemutatása


A Carlos Castaneda könyvek túl jók ahhoz, hogy egyetlen cikkben lerendezzem őket. Legyen ez egy összefoglaló, és terveim szerint – ahogyan újra előveszem őket – az egyes könyvekről külön is beszámolókat írok. Az interneten van jó néhány anyag ezekről a könyvekről, vagy éppen a szerzőről, de a jól bevált szokás szerint inkább a magam élményeiből és ismereteiből, első kézből írok róluk.
Az első Castaneda könyv, a Don Juan tanításai 1968-ban jelent meg az USA-ban, és az 1961 és 1965 közötti találkozásokat mutatja be Don Juannal. Ez a könyv stílusában merőben eltér a későbbiektől. Itt a fiatal antropológus hallgató még bizonyos távolságtartással, és az antropológus szemszögéből, „távolról” igyekezett leírni tapasztalatait. Ezért a Don Juan tanításai – bár jó könyv – még viszonylag „száraz”, nem annyira regényszerű.
A második könyv, a Másik világ kapujában (1971), gyökeres fordulást hoz, Castaneda elhagyja tudósi összegzéseit és úgy mondja el élményeit, ahogyan megélte. Ezért igencsak élvezetes, humoros, szókimondó és érdekfeszítő regény lett.
Az Ixtláni utazás (1972) nagy része visszaemlékezés a tanítványsága első éveire. A Don Juannal sivatagi bolyongásaik közepette folytatott, hihetetlenül élvezetes, pörgő párbeszédeik egyedülállóak. Ebben a részben igencsak gyakorlati bölcsességek kerülnek felszínre, amelyek véleményem szerint a spirituális és önfejlesztő könyvek többségéből teljesen hiányoznak.
Sokáig a Mesék az erőről (1974) volt a kedvencem. Ebben mutatja be ugyanis Don Juan a tonál (szinte minden) és a naguál (ami nem a minden) közötti különbséget. Az egyik fejezetben Castaneda egyik energiapontjára mért ütéssel át is löki őt egy kilométerrel arrébb levő helyszínre. A Mesék az erőről végén, tanítványságuk megkoronázásaként le kell ugraniuk Don Juan társa, Genaro tanítványaival, egy szikláról a mélybe. Don Juan és csapata pedig feladatukat befejezvén, eltávozik egy másik világba.
Az erő második köre című könyv teljes fordulatot hoz az eddigi regényektől, mivel itt már nincsen jelen Don Juan. Carlos felkeresi Genaro tanítványait, hogy rájöjjön, mi is történt legutolsó találkozásukkor. Eközben azok a személyek, akiket eddig megismert Don Juan környezetében, teljesen másként viselkednek, és kiderül, hogy minden csak egy nagy beavatás része volt. Ráébred, hogy amit eddig leírt, csak azok az események voltak, amelyeket teljesen tudatos állapotában élt át, a többi; a lényeg csak fokozatosan kerül vissza emlékezetébe.
A sas ajándéka műben főként La Gordával – aki egy női tanítvány – próbálnak álmodás segítségével emlékezni és végrehajtani feladatukat. Ők ketten a naguál és a naguál asszony, akik az új tolték csapat vezetőivé lettek képezve.


=
Az Atlantidák szobrai Tulában. A sas ajándéka könyvben van szerepük


A Belülről izzó tűz volt, amelyik először megjelent az Édesvíz kiadónál, és én is először olvastam. Sajnos a nem a Carlos Castaneda könyvek sorrendje szerinti kiadás kicsit zavaró volt. Először teljesen idegen, és sokszor érthetetlen volt számomra, mivel nem ismertem az előzményeket. Szenzációs anyagok vannak ebben is, például a vacak kis zsarnokocskákról szóló rész elképesztő. Az egón való felülemelkedésnek totális művészete van itt leírva. Egyébként itt ismét jelen van Don Juan és immár teljes csapata, mert Castaneda elkezdett emlékezni a módosult tudatállapotban átélt élményekre és párbeszédekre is. Lásd bővebben a könyvről: Castaneda - Belülről izzó tűz
A csend erejét és Az álmodás művészetét már könyvesboltban nem sikerült megvennem, úgy rendeltem meg őket, mert muszáj volt, hogy meglegyenek. A csend ereje műben egyre több mindenre emlékszik vissza Carlos, és Don Juan saját tanítványsága éveiről is sokat tudhatunk meg. 
Az álmodás művészete – legalábbis az előzőekhez képest – már nem annyira tetszett. Itt nincsenek jelen a Don Juannal való letehetetlen párbeszédek, sem az izgalmas sztorik. Természetesen ez nem csökkenti értékét, az előzőek ismeretében fontos információkkal gazdagodunk.
Még két könyve jelent meg később amelyek különállóak a Don Juan sorozattól, bár mindkettő hozzákapcsolható. A Mágikus gyakorlatokban a tolték testgyakorlatok, a tensegrity kerülnek bemutatásra, amelyek teljes egészében tolték sámánok energetikai megfigyelései alapján kialakított gyakorlatok. 
A másik könyv a Végtelen aktív oldala, amelyben Castaneda egy-egy régi élményét eleveníti fel - amelyek szorosan kapcsolódnak a tudáshoz – olvasmányos formában. Nagyon jó könyv! Itt írok róla részletesen: A végtelen aktív oldala könyv
Carlos Castaneda és a tolték tudás


Castaneda 1961-től 1965-ig járt rendszeresen Don Juan mexikói, vagy arizonai házához. Majd a felkavaró élmények hatására három évet kihagyott, de nem bírva tovább, 1968-ban ismét visszatért, és 1973-ig, Don Juan csapatának távoztáig ismét visszajárt hozzá. Bár ő eleinte úgy magyarázta magának, hogy ismereteket szerezni, és megismerni az indiánok által használt hallucinogén peyot növényt tér ismételten oda, belül mindig is érezte, hogy valami más vonzza vissza.
Don Juan később elmondta neki, hogy sohasem a tanítvány lel a vezetőre, hanem a naguál ismeri fel a megfelelő egyedet.
Ezek teljesen más művek mint az afféle élet értelméről szóló történetek. Don Juan első találkozásukkor felismerte Carlos különleges energiaszerkezetét és tekintete erejét használva, olyan mély hatást gyakorolt a fiatalemberre, hogy későbbi találkozásuk elkerülhetetlenné vált.

 

Castaneda és a tolték tudás


A tolték tudás lényege Castaneda műveiben

 
Mint már említettem, a Don Juan és társai által közvetített tudásanyag olyan hatalmas, hogy nem lehetne egy cikken belül bemutatni, legfeljebb utalni rá. A számos tanítás közül a két gyakorlati rész, a cserkelők és az álmodók ösvénye. A cserkelés tudományának elsajátításával az ember gyakorlatilag bármilyen szerepet fel tud venni, és könnyedén irányíthatja saját világát. 
Az álmodás elsajátításával az asztrális és szellemi dimenziók megismerése és magasabb tudati szintre való lépés válik lehetségessé. A különböző archetipikus személyiségek közé tartozó tolték csapat egyes részei az álmodók, vagy a cserkelő közé tartoztak, s a naguál és a naguál asszony mindkét eljárásban magasan képzett volt.
A másik ismeret, amelyet itt csak formálisan megjegyzek, a gyűjtőponttal kapcsolatos tudás. A toltékok gyűjtőpontnak nevezték az ember energiatestének azon helyét, amely az érzékeléssel kapcsolatos. Ha ez elmozdul, az ember vagy az álom, vagy a mély alvás állapotába kerül, de a transzállapotok, pszichedelikus szerek használata, az alkohol, vagy az őrültség is összefüggésben áll vele. 
Amikor a tolték tanítványok – akiket harcosoknak hívnak – a hétköznapi életben egyébként elvesztegetett energiákat megtartják, fokozatosan képessé válnak a gyűjtőpont tudatos elmozdítására, s ezzel az érzékelés határait kitágítani. Van távoli kapcsolódás A végzet lándzsája könyvben leírt okkult tudás, és a Castaneda könyvek oldalain található megismerési módok között.
Don Juan csapata magasan felette álltak az ego közönséges vágyainak. Don Juan és társai másoknál évtizedekkel fiatalabbnak látszó, kikezdhetetlen egészségű és szellemű emberek voltak. Energiájukat a környező világ, vagy más emberek manipulálása helyett az energetikai valóság teljes felismerésére, és önmaguk  magasabb tudati szintre való emelésére használták.
Lásd: Az utolsó naguál harcosai


Carlos Castaneda könyvek sorrendje, időrendi lista


Don Juan tanításai   1968
Másik világ kapujában   1971
Ixtláni utazás   1972
Mesék az erőről   1974
Az erő második köre   1977
A sas ajándéka   1981
Belülről izzó tűz   1984
A csend ereje   1987
Az álmodás művészete   1993
Mágikus gyakorlatok   1998
A végtelen aktív oldala   1998


Ajánlott könyv: A személyes energia mesterei


Ha tetszett, nyomj egy lájkot, s ha szeretnéd, hogy mások is megismerjék, meg is oszthatod!
A cikk engedély nélküli felhasználása, másolása esetén a szerző jogi fellépéssel élhet!

2 megjegyzés:
Write megjegyzés
  1. A Mágikus gyakorlatokat mostantól Budapesten csoportban ki is lehet próbálni:
    Tensegrity gyakorlás keddenként a Jurányiban
    https://www.facebook.com/events/235257686875966/

    VálaszTörlés